nieuws

Verdere verzakking rond theater Middelburg blijft uit

bouwbreed

middelburg – De huizen in de omgeving van de bouwput voor het nieuwe theater in Middelburg zakken niet verder. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van kennisinstituut GeoDelft, dat in opdracht van de gemeente onderzoek heeft gedaan naar de stabiliteit en veiligheid van de bodem rond de bouwput.

De bouwput voor het nieuwe theater levert al langere tijd problemen op vanwege lekkages en schade aan de huizen rondom. Sinds begin maart ligt de bouw stil. Toen bleek dat een van de wanden van de bouwput instabiel was, waarna de aannemer ijlings de bouwput opnieuw vulde met water.

In de loop van deze week verschijnt het definitieve rapport van GeoDelft. Voor die tijd wil GeoDelft nog extra sonderingen uitvoeren ter hoogte van Koningstraat 18 om te kijken of op die plaats extra maatregelen nodig zijn. Op 15 april verschijnt een rapport van adviesbureau Toornend en Partners dat inventariseert wat de gevolgen zijn van doorgaan met bouwen op de huidige plek en welke alternatieve mogelijkheden er zijn. Naar verwachting beslist de gemeenteraad op 23 mei hoe ze verder wil met de bouw van het nieuwe theater.

Reageer op dit artikel