nieuws

Verdere epc-verlaging kan leiden tot ventilatiekeurslijf

bouwbreed

rotterdam – De energieprestatiecoëfficiënt (epc) van woningen verder verlagen dan 0,8 kan ertoe leiden dat bewoners veel minder te zeggen krijgen over hun ventilatie. Dat bleek tijdens een gisteren in Rotterdam gehouden ISSO/SBR-bijeenkomst.

Als de epc in 2006 wordt aangescherpt naar 0,8, betekent dat alleen nog maar de toepassing van hoogrendements warmteterugwinning in nieuwbouwwoningen, of zijn er alternatieven mogelijk? Tijdens de bijeenkomst over epc-verlaging woningbouw en klantvriendelijk ventileren stelde prof.ir. J. Cauberg van de bouwkundevakgroep Klimaatontwerp & Omgeving toch maar de vraag: “Heeft de consument straks nog wel enige keuzemogelijkheid in ventilatieconcepten en gezond binnenmilieu?” Hij pleit voor inzet van hybride (=deels natuurlijke) vraaggestuurde ventilatiesystemen, waarbij de bewoner nog wel enige inspraak heeft, maar tegelijkertijd het systeem op de achtergrond de toestroom en afvoer van de ventilatielucht zelfstandig regelt om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Want daarom draait het immers bij een lage epc.

Om de hoeveelheid ventilatie beperkt te houden, kan het zelfs wenselijk zijn bewoners niet meer op gas maar geheel elektrisch te laten koken, bleek uit de bijdrage van M. Weterings van de GGD Rotterdam. Dat is nodig vanwege de beperking van vocht en verbrandingsgassen in de woning en het vermijden van verstikking en explosies.

Ook ir. S. Benes van BenR Adviseurs waarschuwde voor te snelle stappen in epc-verlaging, zoals menige dubo-adviseur die voorstaat. “We moeten zeker niet te gretig de volgende stap zetten, want in mijn opinie wordt daardoor de keuzevrijheid van de bewoner beperkt.” Opdrachtgever en bouwer zullen volgens Benes in de praktijk namelijk bij de meeste projecten steeds eenzelfde oplossing kiezen, niet omdat die de beste is vanuit gezondheidsoogpunt, maar omdat die het best betaalbaar is. “Mijn hoop is gevestigd op de ontwikkeling van nieuwe technieken en producten, zodat er straks meerdere betaalbare alternatieven zijn.”

Reageer op dit artikel