nieuws

Tweede Kamer morrelt aan positie corporaties

bouwbreed

den haag – De Tweede Kamer stelt de positie van de corporaties ter discussie. Het parlement vindt dat corporaties veel te veel op hun vermogen van ruim 36 miljard euro blijven zitten. Bovendien ontbreekt goed toezicht op het functioneren. In de toekomst zijn prestatieafspraken met gemeenten noodzakelijk en moet het takenpakket anders.

Adviesbureau Rigo maakte het onderzoek �Woningcorporaties: naar een duidelijke taakafbakeningen een heldere sturing� in opdracht van de Tweede Kamer. Het parlement wil goed beslagen ten ijs komen als minister Dekker haar plannen over de toekomst van de corporatiesector binnenkort presenteert. Zij wil de corporaties meer ruimte geven voor commerciële activiteiten en dat vastleggen in een wijziging van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Als tegenwicht voor het Rigo-advies heeft zij oud-MKB-voorzitter De Boer in de arm genomen om zijn visie over de sector in beeld te brengen.

Verschillende kamerleden zaten in een klankbordgroep tijdens de onderzoeksfase van het Rigo-rapport. Voorzitter PvdA-kamerlid S. Depla licht toe dat de uitkomsten als agenda dienen voor de discussie die het parlement gaat voeren over de toekomst van de corporaties. De Tweede Kamer onderschrijft de noodzaak van betere prestatieafspraken en is onaangenaam verrast dat tweederde van de woningbouwverenigingen helemaal geen afspraken maakt. Depla pleit voor “naming and shaming” van corporaties die niet functioneren. Daarbij gaat het niet alleen om de corporaties die te weinig bouwen of hun huizen slecht beheren, maar ook om corporaties die maar stilletjes op hun centen blijven zitten.

Een opvallende constatering van Rigo is namelijk dat het eigen vermogen jaarlijks met 10 procent groeit, doordat 3 miljard van de beschikbare 4,6 miljard euro niet wordt uitgegeven. De riante vermogens rechtvaardigen een discussie over besteding van het geld voor andere doelen of uitbreiding van de taken van de corporaties zelf. Volgens Rigo zou uitbreiding van het takenpakket in de richting van bouw en beheer van scholen en zorgcomplexen een goede stap kunnen zijn.

Het onderzoeksbureau waarschuwt dat het toezicht in elk geval beter moet worden geregeld. De huidige toetsing is beperkt tot de besteding van het uitgegeven geld.

Het werd tijdens de toelichting op het Rigo-rapport duidelijk dat de politieke partijen over andere onderwerpen van mening verschillen. De VVD legt een deel van de schuld van het disfunctioneren bij wethouders en staat niet te springen bij vergaande afroming van vermogens. De SP wil de herziening van het BBSH aangrijpen om de touwtjes juist strak aan te trekken en de corporaties weer onder toezicht van het Rijk plaatsen.

Reageer op dit artikel