nieuws

Twee jaar rust aan het bouw-caofront

bouwbreed

nieuwegein – Op de valreep is er toch een bouw-cao afgesloten. Tot en met 31 maart 2007 krijgen werknemers er 3,75 procent structureel loon bij. Daarmee heeft de bouw na meer dan een jaar onderhandelen voor twee jaar rust aan het cao-front.

“We hebben 27 lange dagen en nachten zitten onderhandelen. Maar nu hebben we een robuust akkoord waarin kostenbeheersing, productiviteitsstijging en flexibiliteit zitten. En we hebben een betaalbare en degelijke pensioenregeling afgesproken”, vertelt werkgeversonderhandelaar R. Jacobs.

De langste cao-onderhandelingen in de bouw ooit hebben tevens de langste cao opgeleverd, technisch gesproken drie jaar. “Het heeft lang geduurd. Maar wij zeggen nu dat het gezond verstand eindelijk heeft gezegevierd. Het moet gezegd, Jacobs heeft het voortouw genomen”, geeft FNV Bouw-onderhandelaar J. Kerstens zijn werkgeversopponent een compliment.

Behalve de structurele looncomponent die in vier keer wordt uitbetaald, kent het akkoord ook nog viermaal een incidentele uitkering. Gedeeltelijk is dat ter compensatie van de omvorming van het Vakantiefonds.

Beide heren hebben elkaar zaterdag eens diep in de ogen gekeken en geconcludeerd dat een nieuwe cao haalbaar moest zijn. Zondag hebben de bijna voltallige delegaties uiteindelijk �s avonds laat het akkoord bereikt. Daarmee zijn de dreigende acties in de bouw vanaf 2 mei van de baan. Binnen FNV Bouw hebben de onderhandelaars in elk geval al toestemming gekregen het akkoord met een positief advies voor te leggen aan de sectorraad.

“We hebben heel lang Frans en Engels tegen elkaar gesproken. Maar uiteindelijk spraken we één taal. Het resultaat is een betaalbare cao met voor elk wat wils”, aldus Jacobs.

Behalve de loonstijging is er ook een pensioenregeling inclusief levensloopregeling afgesproken, een voor werknemers keihard punt. In de praktijk kunnen daardoor bouwvakkers op hun zestigste ophouden na veertig jaar werken. De �normale� pensioenpremie wordt voor tweederde door de werkgevers betaald en voor eenderde door werknemers. Afgesproken is dat de meerkosten voor het vroegpensioen fifty-fifty worden opgehoest. Daarbij gaat het om zo�n 1,5 procent van de loonsom.

Ook aan de levensloopregeling zullen werkgevers structureel bijdragen en wel 1 procent. Daarvoor leveren werknemers twee roostervrije dagen in.

Ook de discontinuïteit wordt aangepakt door het zogenoemde gww-model voor de hele sector in te voeren. In dit model sparen werknemers overuren die zij in drukke tijden maken voor vrije tijd in periodes dat er minder werk is. Daar staat tegenover dat werknemers nu verplicht kunnen worden over te werken, in een periode van 26 weken maximaal drie uur per week.

Met dit akkoord is ook het einde van de uta-cao ingeluid. De beide cao�s worden in elkaar geschoven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels