nieuws

Transparant

bouwbreed Premium

Heldere en duidelijke regelgeving is een voorwaarde om tot transparantie te komen bij aanbestedingen. Die noodzaak was er altijd al, maar kabinet en parlement maken er sinds de bouwenquête serieus werk van. Het oude UAR was aan vervanging toe en maakte plaats voor het ARW 2004. Niet zo merkwaardig gezien de voorgeschiedenis. De dadendrang om […]

Heldere en duidelijke regelgeving is een voorwaarde om tot transparantie te komen bij aanbestedingen. Die noodzaak was er altijd al, maar kabinet en parlement maken er sinds de bouwenquête serieus werk van. Het oude UAR was aan vervanging toe en maakte plaats voor het ARW 2004. Niet zo merkwaardig gezien de voorgeschiedenis. De dadendrang om nieuwe regelgeving in te voeren komt in een ander daglicht te staan, als een jaar later opnieuw een aangepaste versie zich aandient en tegelijkertijd de invoering van de Europese richtlijn voor 2006 wordt aangekondigd. Dit in de wetenschap dat pas eind 2007 de definitieve Aanbestedingswet van kracht wordt.

Deze opeenvolging van veranderingen en wijzigingen komt niet uit de lucht vallen. Als er voor lagere overheden bovendien geen verplichting is zich aan de regels te houden, is het niet verwonderlijk dat gemeenten het niet zo nauw nemen.

De minister is geërgerd en verontwaardigd, want slechts vier ministeries trachten de stroom regelgeving correct uit te voeren. De overige opdrachtgevers hebben zo hun eigen interpretatie, waarbij het niet zelden voorkomt dat het UAR 1989 of nog eerdere versies leidend zijn. Ergernis en verontwaardiging lijken ook meer op zijn plaats bij de aannemers, die door het naast elkaar bestaan van diverse regelingen de nodige en gewenste helderheid moeten ontberen. Een helderheid, die trouwens ook in de b&u-sector nog vaak ver is te zoeken. Openbaar aanbesteden onder het niveau van de Europese richtlijn is voor lagere overheden weliswaar niet verplicht, maar waarom dat consequent wel in de gww-sector kan en niet in de b&u, is op z�n minst eigenaardig. Het vermoeden is gerechtvaardigd dat ingesleten patronen hieraan debet zijn. Hoewel de belangen niet altijd parallel lopen zijn opdrachtgever en -nemer uiteindelijk beide gebaat bij een transparante markt of het nu de gww- of de b&u-sector is.

Reageer op dit artikel