nieuws

Spoor profiteert van aanbestedingsmeevallers

bouwbreed Premium

den haag – Verkeer en Waterstaat steekt 128 miljoen euro extra in spoorprojecten. In totaal heeft het ministerie een positief saldo van 253 miljoen euro op de begroting. Het leeuwendeel (188 miljoen euro) bestaat uit aanbestedingsmeevallers van spoorprojecten als de Betuweroute. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met het voorstel.

Het geld is vooral bedoeld voor spoorbeheerder ProRail en lijkt daarmee een opsteker voor het bedrijf dat donderdag werd geplaagd door een computerstoring. Het treinverkeer rond het belangrijke knooppunt Utrecht lag daardoor urenlang goeddeels plat.

Het is nog niet duidelijk welke projecten ProRail met voorrang zal uitvoeren met de extra 128 miljoen euro. De overige 125 miljoen euro aan meevallers is bestemd voor aflossing van schulden van het spoorbedrijf. De rentemeevallers die daardoor ontstaan, vloeien terug naar de kas van het ministerie.

Aanbestedingsmeevallers van spoorprojecten hebben voor driekwart gezorgd voor het positieve saldo. Eind vorig jaar deed het ministerie onderzoek naar de lagere inschrijvingen van aannemers. Bij spoorprojecten blijken de offertes 10 tot 15 procent lager uit te vallen dan de ramingen. Dit jaar blijft daardoor 71 miljoen euro op de begroting staan.

Betuweroute

De grootste meevaller komt echter van de Betuweroute waar vooral de laatste aanbestedingen een gunstig effect hadden. Bij het megaproject blijft 117 miljoen euro over door de lage inschrijvingen bij de tunneltechnische installaties, de afwikkeling van de contracten voor de onderbouw en een positieve afronding van de aanbesteding van de overkapping bij Barendrecht.

Het kabinet had in totaal 1,2 miljard euro aan meevallers te verdelen in z�n zogenoemde Voorjaarsnota. Van het extra geld is zo�n 250 miljoen euro bestemd voor onderwijs. Verder gaat een half miljard euro naar de duurder uitgevallen cao voor rijksambtenaren. De rest van het geld is bestemd voor onder meer stedelijke vernieuwing, publiek-private samenwerking, justitie, jeugdzorg en verpleeghuizen.

Reageer op dit artikel