nieuws

Slechte traditie

bouwbreed

Het stuklopen van de onderhandelingen over een bouw-cao is zo langzamerhand een traditie aan het worden. Maar dan wel een slechte. Opnieuw zal er slechts onder druk van stakingen en andere acties uiteindelijk wel een cao komen. De geschiedenis leert evenwel dat zeker de werkgevers daar niet bepaald beter van worden. Nog afgezien van het […]

Het stuklopen van de onderhandelingen over een bouw-cao is zo langzamerhand een traditie aan het worden. Maar dan wel een slechte.

Opnieuw zal er slechts onder druk van stakingen en andere acties uiteindelijk wel een cao komen. De geschiedenis leert evenwel dat zeker de werkgevers daar niet bepaald beter van worden.

Nog afgezien van het feit dat de acties hen geld kosten, valt een onder die druk afgesloten cao-akkoord maar al te vaak duurder uit. En dat terwijl de inzet van de werkgevers juist was om te komen tot een verlaging van de loonkosten.

Van werknemerszijde is van stond af aan duidelijk gemaakt dat een goede vroegpensioenregeling een speerpunt is. De werknemers voelden zich daarin gesterkt door uitlatingen van de vice-voorzitter van VNO-NCW, L.C. Brinkman, die vorig jaar aangaf dat mensen in zware beroepen die ook nog eens op jonge leeftijd begonnen zijn, uiteraard eerder moeten kunnen stoppen met werken.

Kennelijk is de invloed van de Brinkman van VNO-NCW op de Brinkman van Bouwend Nederland onvoldoende groot om de bouwwerkgevers te bewegen hun uiterste best te doen om een goede vroegpensioenregeling op te tuigen. Dat is opmerkelijk, omdat individuele werkgevers maar al te vaak aangeven hun oudere personeel een vroegpensioen te gunnen. Dat dit uit welbegrepen eigenbelang gebeurt – immers oudere werknemers in de bouw hebben een aanzienlijk hoger wao-risico – doet daaraan niet af.

Zonder een schuldige voor het afbreken van de onderhandelingen aan te wijzen, aangezien dat een zinloos welles-nietes-spelletje dreigt te worden, kan wel worden geconstateerd dat de werkgevers er kennelijk niet in zijn geslaagd de vakbonden duidelijk te maken dat een vroegpensioenregeling in de bouw duur is. Was dat wel het geval geweest, dan was een breuk niet nodig geweest.

Het ligt derhalve voor de hand om dit onderwerp op korte termijn alsnog onder de loep te nemen en te proberen hierover overeenstemming te krijgen. Dan kan de slechte traditie wellicht nog worden doorbroken.

Reageer op dit artikel