nieuws

Schoon genoeg

bouwbreed

Arme Pieter van Geel. Het zit de staatssecretaris van milieu niet mee. Dacht hij in weerwil van Europese regelgeving over luchtkwaliteit hier en daar toch extra wegen en spitsstroken te kunnen aanleggen, wordt hij onbarmhartig teruggefloten door de Raad van State. Onderscheid tussen dichtbevolkte gebieden en platteland, de truc waarmee de bewindsman dacht weg te […]

Arme Pieter van Geel. Het zit de staatssecretaris van milieu niet mee. Dacht hij in weerwil van Europese regelgeving over luchtkwaliteit hier en daar toch extra wegen en spitsstroken te kunnen aanleggen, wordt hij onbarmhartig teruggefloten door de Raad van State. Onderscheid tussen dichtbevolkte gebieden en platteland, de truc waarmee de bewindsman dacht weg te komen, is ontoelaatbaar, aldus het adviesorgaan van de regering.

Dat wordt nog wat met die alsmaar strengere richtlijnen uit Brussel. Want er zitten er meer in het vat. Ook op het gebied van het milieu. Zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW). Die verplicht ons in 2015 al het grond- en oppervlaktewater ecologisch op orde te hebben. Nu zult u misschien zeggen: over tien jaar, dat moet toch lukken. Als we nu beginnen – en waarom zouden wij niet – dan komen wij toch een heel eind. Helaas, dan vergist u zich. Want nu al is duidelijk dat Nederland aan die tien jaren niet genoeg heeft.

We hebben, los van alle extra investeringen, eenvoudig meer tijd nodig. Althans volgens de collega van Van Geel, staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat. Hoe dat kan? Nederland heeft veel water en ook veel soorten water. Willen we dat allemaal schoon krijgen en houden, dan ontkomen we niet aan �een zekere fasering�, verklaarde Schultz onlangs nog tijdens een �schoonwaterdebat� in de Eerste Kamer. Een opmerkelijk standpunt, dat – nog verbazingwekkender – vooralsnog op weinig weerstand stuit bij veel volksvertegenwoordigers. Weinig verschil wat dat betreft tussen de Senaat en de Tweede Kamer. Hoe zeer die KRW in de waterwereld ook haar schaduw vooruit werpt, vrij algemeen lijkt de stemming nog dat het met dit issue wel zal loslopen.

Dat we als waterland bij uitstek recht hebben op een uitzonderingspositie. IJdele hoop, vrees ik. Als we met die KRW op deze manier en in dit tempo doorgaan dan laat zich niet moeilijk voorspellen dat de Raad van State anno 2015 de politieke opvolgers van Schultz bij de eerste de beste gelegenheid genadeloos de les leest. Woonboten in vies water? Mooi niet. Nieuwe wijken langs de oevers van meren en kanalen? Vergeet het maar. Verboden zo lang het water niet voldoet aan KRW-normen.

Toegegeven: Schultz doet wel iets. Ze wil de komende jaren hard werken aan allerlei KRW-scenario�s, zei zij. En vast staat dat we straks met z�n allen veel meer geld kwijt zijn dan die één miljard euro per jaar die nu al wordt uitgegeven aan het zuiveren van vies water. Maar uitzicht op enige concrete besluitvorming? Ho maar. Als er in deze al sprake is van enige �sense of urgency�, dan weet Den Haag dat goed te verbergen.

Ik begin daar een beetje genoeg van te krijgen. Schoon genoeg. Maar wat te doen? Kunnen we de politiek niet een beetje opporren? Met een burgerinitiatief misschien? Binnenkort geldt deze mogelijkheid immers ook voor de Tweede Kamer. Vijftienduizend handtekeningen onder een goed voorstel over zoiets belangrijks als schoon water moeten toch mogelijk zijn. Doet u mee? Ondergetekende in elk geval wel.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels