nieuws

Rotterdam zet garages in het zonnetje Aanbesteding in clusters

bouwbreed

rotterdam – Stadstoezicht Rotterdam renoveert momenteel in één keer veertig parkeergarages. Het omvangrijke project levert heldere en vooral lichte garages op, die duidelijk herkenbaar zijn door de eenduidige opzet.

De aan de rand van het Rotterdamse centrum liggende parkeergarage Sint Jacobsplaats was de eerste in de reeks die een metamorfose onderging. Het grauwe beton van de 550 plaatsen tellende garage werd licht opgeschilderd en de ingangen werden verplaatst om verbetering van routing en toezicht mogelijk te maken. Bij de ingang kwam een royale portiersloge voor twee toezichthouders. Het resultaat is een garage die baadt in het licht en die in niets doet denken aan de kruipkelder waarop het complex vroeger leek.

“Ons streven is niet om een rapportcijfer 10 te halen voor elke garage, ons hoofddoel is dat mensen zich veilig voelen,” zegt manager Vastgoed Peter Schneider van Stadstoezicht. “Schoon, heel en veilig is het motto voor het hele project.”

Gebruikerswensen

Met de investering in veiligheid komt Stadstoezicht tegemoet aan de wensen van gebruikers, die vooraf door middel van een tevredenheidsonderzoek in kaart werden gebracht. De veertig garages -13 openbare en 27 stallinggarages- moesten hoe dan ook worden aangepakt wegens achterstallig onderhoud.

Maar Stadstoezicht besloot het niet te laten bij vervanging van installaties en reparatie van lekkages en lekkende rioleringen. Uit de parkeergelden stelde de gemeentelijke dienst 16,8 miljoen euro beschikbaar voor een complete vernieuwingsoperatie, die eind 2006 grotendeels moet zijn afgerond.

De operatie wordt in zeven clusters aanbesteed en uitgevoerd volgens de kwaliteitsnorm die Stadstoezicht in 2002 opstelde. De grootste beslaat twaalf kleine garages in Rotterdam-West. De kleinste cluster bedraagt slecht één garage: de enorme meerlaagse parkeerruimte onder het Schouwburgplein, die volgende maand wordt aanbesteed. In die garage is alleen al sprake van 16.000 vierkante meter schilderwerk.

Veel meer licht

Het verlichtingsniveau in de gemeentelijke garages wordt drie maal groter dan voorheen. Met 100 lux zit Rotterdam zelfs ruim boven de NEN-norm van 50 lux. Donkere hoeken zijn er niet meer.

De parkeervakken zijn met 2,50 meter ook iets groter dan de NEN-norm vereist. Dat draagt bij aan vermindering van parkeerschade. Het gespecialiseerde bureau Mijksenaar gaf advies over de kleuren in de vernieuwde garages.

Behalve dat de wanden en plafonds allemaal een helderwitte verflaag krijgen, is gekozen voor een vaste kleur per verdieping. De wandelpaden, kolommen en achterwanden op entreeniveau worden bijvoorbeeld in alle garages geel. Rood is de kleur van de bovengelegen verdieping.

De betonnen vloeren krijgen een epoxy coating. Verder is gekozen voor een uniforme bewegwijzering in alle garages. Uniform zijn ook de prullenbakken en informatieborden.

Minder inbraken

De techniek in de garages wordt ook verbeterd. Behalve betere ventilatie en koolmonoxidebeveiliging, krijgen enkele openbare garages rijbaansignalering. Door aan het begin van een zijpad elektronisch aan te geven of er vrije plaatsen zijn, kunnen bezoekers direct de juiste weg kiezen. Daardoor wordt de doorstroming bevorderd en uitstoot van uitlaatgassen beperkt. Een systeem van camera�s stelt de toezichthouders in staat de hele garage in de gaten te houden op onregelmatigheden. Daarnaast wordt in enkele parkeergarages kentekenregistratie ingevoerd.

De loge waarin de toezichthouders worden ondergebracht, is gesitueerd bij de in- en uitgangen, zodat bezoekers altijd weten dat ze worden gezien. Dat geldt ook voor de ruimtes met betaalautomaten. Van buitenaf is de garage alleen nog toegankelijk via de ingang bij de portiersloge.

Het hele pakket aan maatregelen heeft het aantal auto-inbraken in de inmiddels aangepakte twintig garages sterk gereduceerd. Uit oogpunt van veiligheid gaf de gemeentepolitie de parkeergarage Sint Jacobsplaats zelfs een 10.

Daar het gaat om een project met een beperkte doorlooptijd van circa drie jaar, heeft Stadstoezicht een partner gezocht in Gemeentewerken Rotterdam. De afdeling aanbestedingszaken van Gemeentewerken voert de regie op de aanbestedingen.

“Voordeel van het aanbesteden in clusters is, dat je met raambestekken kunt werken,” zegt projectleider Ard den Outer van Gemeentewerken Rotterdam. “Daardoor gaat het aanzienlijk sneller.” Het project valt of staat met een gedegen planning. De ingrepen vinden plaats in bestaande garages, die gewoon moeten doordraaien tijdens het werk. Bovendien moeten de verschillende aannemers in een doorlopend proces alle garages die tot een cluster behoren achter elkaar kunnen aanpakken. En dat zonder dat de ene partij de andere in de weg zit.

Veel zorg en aandacht is besteed aan het uitwerken van de bestekken. Dat blijkt de moeite te lonen. Schneider: “We hebben verschillende keren meegemaakt dat we weinig tot geen vragen kregen bij de aanwijzingen. Zelfs bij grote aanbestedingen -een miljoen euro- is naderhand geconstateerd dat meerwerk niet noodzakelijk was. Een goede voorbereiding van projecten door middel van bestekken en tekeningen op basis van een programma van eisen blijkt te lonen. Het eindresultaat is een schone, hele en veilige garage, die wordt gerealiseerd binnen de begroting. En de aannemers blijken er ook nog aan te verdienen.”

�Hoofddoel is dat mensen zich veilig voelen�

Reageer op dit artikel