nieuws

Rijk wil voor isolatie Schiphol geld terug van aannemers

bouwbreed Premium

den haag – Het Rijk denkt een “aanzienlijk bedrag” terug te kunnen vorderen van de aannemers voor de hoge prijzen die zij hebben gehanteerd voor de isolatie van de huizen rond Schiphol.

Het Rijk houdt er rekening mee dat een “kritische beschouwing” van de eindafrekeningen voldoende grond oplevert voor een terugvordering.

Uit twee onafhankelijke onderzoeken vorig jaar is vast komen te staan dat de kosten voor de geluidsisolatie van de huizen rond Schiphol 30 procent hoger liggen dan marktconform. In een gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Schultz (verkeer) dat ze tijdens de onderhandelingen met de aannemers over eindafrekeningen inzet op terugvordering.

Opdrachtgever en aannemers verschillen van mening over de toepassing van de eenheidsprijzen en de verrekening van de verwerkte hoeveelheden per woning. Schultz wil op voorhand niet zeggen aan welk bedrag ze denkt, omdat dit de onderhandelingspositie van het Rijk zou schaden.

De staatssecretaris heeft de Kamer laten weten dat het Rijk voor de geluidsisolatie rond Schiphol zelf 41,8 miljoen extra moet betalen. De kosten kunnen niet worden verhaald op de luchtvaartsector, omdat een tarief hiervoor pas eind vorig jaar is vastgesteld.

Het gaat om zogenoemde �niet-geluidgerelateerde kosten� als rente en administratiekosten voor de beoordeling van klachten over vliegtuiglawaai.

Reageer op dit artikel