nieuws

Rijk draagt toch bij aan redding van Dieren

bouwbreed

DIEREN – De financiering van het tunnelproject Hart van Dieren is rond. Na aanvankelijk aarzelen heeft het Rijk besloten alsnog 3,3 miljoen euro extra bij te dragen, teneinde een tekort door tussentijdse prijsstijging op te lossen. Gemeente Rheden, provincie Gelderland en ProRail kunnen nu in mei beginnen met de voorbereidingen. Een samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort getekend, uitvoering begint dan in 2007.

Hart van Dieren moet het dorp Dieren aan de rand van de Veluwe redden van een tweedeling. Het project omvat de aanleg van een tunnel voor de N348 die het dorp doorsnijdt en de aanleg van een tunnelbak voor verdieping van het parallel lopende spoor. Bovengronds zorgt stedelijke bebouwing voor een nieuw dorpshart met appartementen, kantoren, winkels en een ontmoetingsplein. Dieren-Noord en Dieren-Zuid worden in de plannen door vier overgangen met elkaar verbonden, waarvan twee nieuwe voor fietsers en voetgangers.

Een trein- en busstation komen ongeveer op de plaats van het huidige monumentale NS-station. Het oude station wordt waarschijnlijk verplaatst, en als station voor het lijntje van de Veluwse stoomtrein gebruikt. Daarnaast omvatten de plannen nog een ecoduct en het herstel van een landgoed.

Door het toenemende verkeer op de doorgaande weg en het toenemend treinverkeer, dreigde het noordelijk deel van Dieren steeds verder te worden gescheiden van het zuidelijk deel. Het spoor en de weg liggen parallel aan elkaar, de N348 is de doorgaande route geworden omdat bij Dieren de A48 abrupt ophoudt. Toen eind jaren negentig ook de �Noordtak� van de Betuweroute werd afgeblazen, beloofde dat ook nog eens dagelijks 21 extra goederentreinen door het dorp. De drie overgangen en de drukke verkeersweg zouden verkeer tussen noord en zuid bijna onmogelijk maken.

In 2000 ontfermde de Tweede Kamer zich over de �onacceptabele situatie� in het dorp. Na een studie zegde de Kamer 70 miljoen euro toe, maar later kwam de minister daarop terug. Voor het alternatief om alleen de weg volledig ondergronds te brengen en het spoortracé te verdiepen legt het Rijk nu 53,3 miljoen euro op tafel.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels