nieuws

Ramingen

bouwbreed

Tegen het decor van de bouwfraudeaffaire wordt met regelmaat gemeld dat prijzen van infrastructurele werken goedkoper uitvallen dan geraamd. Opdrachtgevers maken gunstiger prijzen maar al te graag bekend. Ze voeren een gecombineerd effect van de bouwfraude en een magere markt aan als oorzaak. Wat betreft de bouwfraude kan dat enige tijd, maar op een gegeven […]

Tegen het decor van de bouwfraudeaffaire wordt met regelmaat gemeld dat prijzen van infrastructurele werken goedkoper uitvallen dan geraamd. Opdrachtgevers maken gunstiger prijzen maar al te graag bekend. Ze voeren een gecombineerd effect van de bouwfraude en een magere markt aan als oorzaak. Wat betreft de bouwfraude kan dat enige tijd, maar op een gegeven moment zullen de getallen van de ramingen niet meer als referentiepunt zijn te gebruiken. Dan moeten �post-fraudecijfers� standaard worden.

Het naar beneden bijstellen van ramingscijfers heeft natuurlijk zijn bezwaren. Wijziging van programma�s, zoals het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, is ingrijpend. Terughoudendheid is daarom geboden. Al is het maar, omdat bij een verhoging van de prijzen een even dynamische verhoging van de ramingen moet volgen.

Een minister die een beperkte hoeveelheid geld ter beschikking heeft, zal de lagere prijzen als meevaller aanmerken. Het gaat om een aanzienlijk bedrag. Zelfs een paar procent lagere prijzen op een jaarlijks door het ministerie uit te besteden bedrag van ruim 5 miljard euro betekent een aanzienlijke meevaller. Het ligt voor de hand die winst voor het departement zelf te willen behouden. Dan kan met dezelfde hoeveelheid geld meer van het verlanglijstje worden gerealiseerd. Dat is mooi, maar niet vanzelfsprekend. De politiek zou zich kunnen afvragen of extra infrastructuur meer gewenst is dan projecten van de verlanglijstjes bij andere departementen die door geldgebrek nog niet zijn gerealiseerd.

Bij voortduring de trom roeren over lagere prijzen en ramingen niet bijstellen is niet zuiver. Bijstelling van de ramingen zou getuigen van een dynamische aanpak die past in het goede opdrachtgeverschap dat in de huidige maatschappelijke verhoudingen wordt verlangd.

Reageer op dit artikel