nieuws

Raad van Arbitrage overweegt uitbreiding

bouwbreed

utrecht – De Raad van Arbitrage voor de Bouw worstelt met de vraag of zij moet uitbreiden om de ruim 1100 bouwfraudegeschillen af te kunnen wikkelen. Verdubbeling van de capaciteit is eigenlijk nodig, maar ook buitengewoon duur.

Dat zei de nieuwe voorzitter van de arbitrageraad mr P. Lampe gisteren tijdens de jaarvergadering.

Gewoonlijk behandelt de arbitrageraad zo�n duizend geschillen per jaar. Vorig jaar werd de raad echter vergast op “extreem veel nieuwe geschillen”, afkomstig van opdrachtgevers die zich benadeeld voelen door de bouwfraude. Ruim 1100 om meer precies te zijn. Tot overmaat van ramp zijn die ook nog eens bewerkelijker dan een doorsnee geschil.

Lampe: “De agerende aanbestedende diensten hebben ervoor gekozen niet alleen de aannemer aan te spreken die de aanbesteding heeft gewonnen, maar ook alle aannemers die hebben deelgenomen aan de aanbesteding en – naar zij stellen – het verboden vooroverleg. Dat betekent dat er feitelijk een veelvoud is aan procespartijen, vaak met ieder een eigen raadsman.”

Het bureau van de Raad van Arbitrage is daar niet op toegerust, gaf Lampe gisteren toe. Verdubbeling van de capaciteit is een oplossing, maar levert op termijn problemen op. Zodra de bouwfraudezaken zijn afgehandeld, zou de arbitrageraad immers met een overschot aan personeel komen te zitten. “En terugdraaien van overcapaciteit is moeilijk en kostbaar”, aldus Lampe.

Bovendien, wat als opdrachtgevers en de aannemerij alsnog tot een schikking komen? “We moeten er dan ook niet te licht toe overgaan de capaciteit fors uit te breiden. Dat is nog niet gedaan en wordt ook thans nog aangehouden. Vooral aangezien nog steeds niet zeker is hoeveel van deze geschillen daadwerkelijk door ons behandeld zullen gaan worden.”

Zekerheid is er inmiddels wel over de nieuwe structuur van de Raad van Arbitrage. Rijkswaterstaat, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en corporatiekoepel Aedes zullen definitief eenderde van de leden van de raad gaan leveren. De overige leden worden als vanouds aangedragen door de bouw (Bouwend Nederland), de architecten (BNA) en de ingenieurs (Kivi en Onri). Ook Vereniging Eigen Huis (VEH) is gepolst voor deelname in de raad, maar de belangenbehartiger heeft het aanbod afgeslagen. De nieuwe statuten laten wel de mogelijkheid open om VEH of andere opdrachtnemende organisaties toch betrokken te raken. Dat zou dan via een Adviesraad vorm moeten krijgen.

In het bestuur van de Raad van Arbitrage verdwijnt verder de bevoorrechte positie van de aannemers. Niet langer krijgen zij een dubbel aantal plaatsen toebedeeld. De veranderingen in de structuur moeten leiden tot een professionelere arbitrageraad.

Reageer op dit artikel