nieuws

Provincie pionierde bij aanleg wegen

bouwbreed

den haag – De realisatie van infrastructuur in Zuid-Holland is aanzienlijk vertraagd door gebrek aan samenwerking en betrokkenheid. Ook was er binnen de provincie nauwelijks sprake van procesbeheersing.

Dat concludeert de provinciale onderzoekscommissie Stagnatie Infrastructurele Projecten in haar rapport �Willen en Wegen�. De statencommissie onderzocht de afgelopen maanden waarom provinciale infrastructuurprojecten vaak langer duren dan reëel is.

Dat komt volgens de commissie allereerst door het gebrek aan �bestuurlijk commitment�. De provincie en andere betrokken partners toonden te weinig verbondenheid bij grote infrastructurele projecten. Zij werkten bovendien met verborgen agenda�s en wensten geen inmenging van anderen. Bepaalde projecten werden zelfs bewust getraineerd. Pijnlijke keuzes werden hierdoor te vaak vooruitgeschoven, wat een opeenstapeling van dure wensen tot gevolg had, constateert de commissie.

Een tweede belangrijke factor voor de gesignaleerde stagnatie is volgens de commissie het gebrek aan procesmanagement. De problematiek werd te weinig verkend, net als het uiteindelijke einddoel.

Weinig inzicht

De provincie had daardoor te weinig inzicht in bedreigingen, het bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld, de regelgeving, de bevoegheidsverdeling en de wederzijdse verwachtingen. “Het beeld ontstaat van een organisatie die al pionierend probeerde infrastructuur te realiseren. Er was nauwelijks sprake van projectorganisatie en projectmanagement”, schrijft de commissie in haar rapport.

Provinciale Staten moeten in de toekomst een heldere probleemanalyse eisen van het provinciebestuur, beveelt de onderzoekscommissie aan. Afspraken, toezeggingen en verbondenheid dienen vastgelegd en indien geschonden, moeten sancties volgen. Daarnaast moeten de Staten beter worden geïnformeerd over de voortgang van projecten en op gezette tijden dienen zij ook te kunnen ingrijpen in het proces.

Ten slotte meent de commissie dat de bestuurskracht van de provincie moet worden versterkt, onder meer door vaker gebruik te maken van dwingende instrumenten als een concrete beleidsbeslissing.

Reageer op dit artikel