nieuws

Parkeren wordt specialisme

bouwbreed

leiden – Het gaat langzaam, maar het wordt wel een specialisme: het ontwerpen en bouwen van parkeergarages. Het kennisinstituut CROW is bezig met een vernieuwde ontwerprichtlijn, de norm is in discussie en Vexpan, de vereniging van exploitanten, geeft in het najaar samen met het CROW een informatiedag voor architecten en projectontwikkelaars.

Dat meldde ir. E.A. Bos, adviseur en mede-oprichter van SmartPark, op het jaarcongres Landelijk Platform Parkeren in Leiden. Het vakgebied �parkeren�, zowel op straat als in garages, vraagt om professionalisering. Dat geldt voor het beleid en beheer, maar ook voor de projectontwikkeling en marketing.

Bos constateert het ontstaan van �parking service providers� die parkeerdiensten inkopen en daarmee hun klanten bedienen, bijvoorbeeld middels het gsm-parkeren. Hij verwacht een �shake out� onder de aanbieders van parkeersystemen, omdat een deel van de vele leveranciers de ontwikkelingen niet bij kan benen. Daarnaast zal het ontwerpen en bouwen van parkeerfaciliteiten zich als specialisme ontwikkelen. De garage is dan geen ondergeschikt stukje van het gebouw meer en het wiel hoeft niet elke keer weer opnieuw te worden uitgevonden.

Kwaliteit verbeterd

Volgens Bos is de parkeergarage als gebouw het laatste decennium enorm verbeterd. Verouderde, donkere en te krappe garages behoren nu tot de uitzonderingen. De kwaliteit van de installaties is met sprongen vooruit gegaan. Het parkeren op straat wordt beter verdeeld en beheerd.

Marktpartijen staan ondertussen te trappelen om het parkeren als product aan de consument aan te bieden. Zij willen met �revenue management� de beschikbare capaciteit beter benutten en beprijzen.

E. van Savooyen van Twynstra Gudde presenteerde op het congres het eerste exemplaar van het boek �Parkeren op niveau – de parkeergarage als ontwerpopgave�. Samen met F. Louter behandelt hij daarin een veelheid van aspecten waarmee de betrokken partijen te maken krijgen.

Van Savooyen waarschuwt dat de norm NEN 2443 voor het parkeren en stallen van auto�s op terreinen en in garages niet moet worden opgevat als een programma van eisen. De norm maakt geen deel uit van het Bouwbesluit, maar is vaak wel onderdeel van een contract. Hij is op sommige punten mogelijk achterhaald, zoals de breedte van parkeervakken. Auto�s worden namelijk steeds breder en dat kan consequenties hebben.

Reageer op dit artikel