nieuws

Opzichters krijgen controleplannen ter beschikking

bouwbreed

breda – Centraal Bureau Bouwtoezicht (CBB) uit Arnhem deelt aan al zijn opzichters een map uit met meer dan 75 controleplannen. Ze staan ook op internet en zijn daar gratis beschikbaar voor iedereen die zich registreert. Het doel van de controleplannen is de structuur en uniformiteit van het toezicht te verbeteren.

CBB geeft op drie regionale bijeenkomsten een toelichting bij de map met controleplannen. Na een periode van gewenning gaan de opzichters ermee aan de slag. CBB heeft ongeveer 300 medewerkers en voert bouwtoezicht uit voor opdrachtgevers onder het motto �zorg voor kwaliteit�.

Het bedrijf hoopt dat de controleplannen een standaard worden in de bouw. Daarom kan iedereen ze kosteloos downloaden van www.controleplannen.nl. De eerste bijeenkomst vond plaats op Landgoed Wolfslaar in Breda. T. Wagenaar, projectleider kwaliteitszorg, gaf een inleiding. “Het doel van de plannen is het scheppen van structuur en helderheid. Tegenwoordig komt parttime toezicht vaker voor dan fulltime. De zaken staan meer op scherp, er is minder tijd beschikbaar. Daarom zijn nieuwe instrumenten nodig, zoals de controleplannen. Veel opzichters hebben meegewerkt aan het totstandkomen. De periode van gewenning gaat nu in. Daarna wordt het de standaard werkwijze van CBB.”

Inspectielijst

Elk controleplan behandelt de organisatie en de techniek van een onderdeel van een bouwproject. Daar is een inspectielijst aan toegevoegd. De opzichter kan voor elke activiteit �akkoord�, �niet akkoord� of �niet van toepassing� aanvinken.

De inspectielijsten moeten worden gebruikt bij de communicatie met de aannemer. De aannemer moet informatie daarover krijgen. Hij moet weten dat het niet om een eindbeoordeling gaat, maar om een kwaliteitsopname van op een bepaald moment waargenomen zaken. Ondertussen behoudt de aannemer zijn verantwoordelijkheid, zoals vastgelegd in het aannemingscontract.

Een aantal van de opzichters stond hier duidelijk kritisch tegenover. “Wat is de juridische status van de inspectielijsten? Worden we er niet op vastgepind? Wat als er na het aanvinken van �akkoord� nog een deel van het gebouw beschadigd wordt?”

Een andere opmerking betrof het ontbreken van uitleg bij �niet akkoord�. Wagenaar antwoordde: “Dan blijft het dossier levend, wordt het een actiepunt. Pas afleggen als �akkoord� aangevinkt kan worden.”

Installaties

Wagenaar waarschuwde ervoor dat een controleplan niet uitsluitend als checklist gebruikt moet worden. Sommige zaken zijn niet altijd van toepassing, maar het is ook mogelijk dat een aantal activiteiten toegevoegd moet worden. De controleplannen vormen een levend instrument en gebruikers kunnen op de website hun vragen en suggesties kwijt op een forum.

Ir. M. Dumoulin, hoofd adviesgroep projectmanagement, noemde de controleplannen een hulpmiddel om kennis te bundelen. Terecht bestaan ook controleplannen voor installaties. De opzichter moet daar met een bouwkundig oog naar kijken, bijvoorbeeld letten op afschot, beugeling en isolatie. Ook heeft hij een overzicht nodig van de organisatie van de installaties. Dat de controleplannen ook aandacht besteden aan de voorbereiding vindt Dumoulin een ijzersterke toevoeging. “Dat heb ik nog nooit gezien.”

Op de bijeenkomst introduceerde CBB ook een datumstempel met de tekst �zorg voor kwaliteit�. Als opzichters belast zijn met de distributie van definitieve tekeningen op de bouwplaats, kunnen ze dit stempel gebruiken. Aannemers mogen in dat geval uitsluitend nog met gestempelde tekeningen werken.

Reageer op dit artikel