nieuws

Onbekende kanten van een parkeergarage Grote belangstelling Paradepaardje

bouwbreed

woudenberg – Een totaalbeeld van wat er allemaal komt kijken bij de aanleg van een (ondergrondse) parkeervoorziening ontbreekt doorgaans. Met bijeenkomsten waarin de architectonische, stedenbouwkundige, technische en financiële aspecten van het parkeren worden belicht, voorziet Inbo in een behoefte.

Zo�n vier keer per jaar vormt het monumentale onderkomen van Inbo Adviseurs Ruimte & Vastgoed in Woudenberg het decor voor een zogeheten �themamiddag parkeren�.

Ir. John den Boer, adviseur plan- en bouweconomie, opperde twee jaar geleden het idee. “Parkeren was en is nog steeds onderwerp van gesprek. Het oorspronkelijke idee was om een workshop te organiseren, maar we constateerden dat de deelnemers eigenlijk weinig bekend waren met de hele parkeerproblematiek, dus hebben we het workshop-karakter eruit gehaald.”

De bijeenkomsten zijn gericht op alle betrokken partijen zoals architectenbureaus, projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten. Den Boer: “Soms laten samenwerkende partijen uit deze verschillende disciplines zich gezamenlijk informeren.”

Parkeren is steeds meer een probleem. Nederland hanteert een strikte scheiding; corporaties zijn verantwoordelijk voor de woningen, de gemeente regelt de aanleg van wegen en het parkeren.

“Vooral in binnenstedelijke gebieden zie je daarin verandering komen. Het parkeren vindt steeds meer plaats op eigen terrein. Gemeenten stellen die eis steeds vaker. Daardoor komt er een grote last te liggen bij de projectontwikkelaar c.q. bouwers, die daarvoor steeds creatievere oplossingen moeten bedenken.”

Twee keer zo duur

Met name de financiële kant is voor veel deelnemers onbekend terrein, constateert Den Boer. “Velen hebben geen idee wat zo�n voorziening uiteindelijk kost.” Bovengronds beloopt de aanneemsom (exclusief btw) circa 450 euro per vierkante meter bvo; ondergronds valt het soms bijna twee keer zo duur uit. Den Boer: “We laten verschillende varianten zien. Daarbij wijzen we erop dat bepaalde kosten kunnen worden gedeeld. Door bijvoorbeeld woningbouw op een garage te realiseren, kunnen de funderingskosten goedkoper uitvallen en is er geen dakafwerking nodig. Over dergelijke gedeelde voorzieningen kunnen de verschillende partijen financiële afspraken maken.”

Naast bovengrondse, ondergrondse en half verdiepte garages passeert ook de wat duurdere volautomatisch garage de revue. “Dit type bevindt zich nog in de kinderschoenen. Door de vele klachten is er enige terughoudendheid. Maar hij is ideaal voor kleinschalige toepassing in de binnenstad.”

De grondgesteldheld en de daaruit voortkomende eisen vormen veruit de grootste kostenpost. Maar gebruiks- of materiaalkeuzes kunnen de prijs snel opdrijven. “Schuin parkeren vergt bijvoorbeeld circa 20 procent meer ruimte.

Verlichting

De trend is momenteel om parkeergarages aantrekkelijker te maken door meer verlichting en een gekleurde vloer- en wandcoating. Maar zo�n coating kost wel circa 25 euro per vierkante meter.”

Ook de steeds strengere veiligheidseisen voor ondergronds parkeren werken kostenverhogend. Met name op het gebied van de brandveiligheid. “Als het besluit genomen is om te bouwen, kan een brandweer bijvoorbeeld aanvullende eisen stellen waar weer een prijskaartje aan hangt. We geven aan hoe daarmee om te gaan. De deelnemers gaan uiteindelijk niet alleen met een beter gevoel voor de verhouding van de financiën naar huis, maar ook met meer begrip voor de gestelde eisen.”

De meeste prangende vraag is uiteindelijk wat de totale investeringskosten per parkeerplek zijn en welk parkeertarief er kan worden gevraagd. “Vergelijk je de bouw van een parkeergarage met woningbouw dan zijn er toch nuanceverschillen. Je hebt rekening te houden met factoren als bezettingspercentage, lokale politieke keuzes en de wijze van exploitatie; wel of niet uitbesteden.” Maar ook bestaande garages bieden exploitatietechnisch gezien nieuwe mogelijkheden. Den Boer wijst op een parkeergarage in Amersfoort waar een deel van de parkeerplaatsen op maaiveld zijn vervangen door bedrijfsruimten. “We brengen in beeld hoe de investeringskosten zijn samengesteld en hoe ze zijn terug te verdienen. Inbo heeft daarvoor speciaal een rekenmodel ontwikkeld, dat de kosten van verschillende parkeeroplossingen met bijkomende keuzes direct in beeld brengt. Het inzichtelijk maken van de uiteindelijke kosten draagt bij aan een weloverwogen keuze.”

De belangstelling voor de kosteloze themamiddagen (“een combinatie van acquisitie en goodwill”) is groot. Het aantal inschrijvingen overstijgt momenteel ruimschoots het maximalr aantal deelnemers (25). Ze vinden doorgaans drie tot vier keer per jaar plaats.

De drie uur durende middag biedt volgens Den Boer, zelf van huis uit bouwkundige, “een mix van wat er bij de aanleg van een parkeergarage komt kijken.” De NEN 2443 vormt de leidraad voor gebouwde parkeervoorzieningen. “We belichten zowel de technische als financiële aspecten en gaan dieper in op de regelgeving met betrekking tot de bouwkundige zaken, afmetingen en veiligheid.”

Tijdens de bijeenkomst besteden de specialisten van Inbo aan de hand van praktijkvoorbeelden ook veel aandacht aan het architectonische aspect en de stedenbouwkundige inpassing. De parkeergarage op de Philips-campus in Eindhoven is het paradepaardje van Inbo; de bovengrondse voorziening, waarin veel natuurlijke materialen zijn verwerkt, is namelijk volledig in de omgeving geïntegreerd.

�Parkeren vindt steeds meer plaats op eigen terrein�

Reageer op dit artikel