nieuws

Modernisering cao prikkel voor innovatie

bouwbreed

nieuwegein – Het nieuwe cao-akkoord staat in het teken van de modernisering. Alleen al de manier waarop het probleem van de discontinuïteit wordt aangepakt, is volgens werkgeversonderhandelaar Jacobs een prikkel voor innovatie in de bedrijven.

Door invoering van het jaarmodel zoals de gww-sector dat als experiment al veel langer kent, wordt het risico van onwerkbare dagen neergelegd bij de werkgevers. Die zijn verplicht om de lonen door te betalen. Daarbij komt nog dat het Risicofonds in twee stappen zal worden afgebouwd. De reserves zullen worden teruggesluisd naar de bedrijven.

Dat lijkt werkgeversonvriendelijk, maar is dat volgens Jacobs niet. “Het is een uitdaging voor bedrijven om te innoveren in werkwijzen die doorwerken mogelijk maakt. Bedrijven die daar al aan doen, krijgen nu een concurrentievoordeel.” Bescheidenheid belet hem te vertellen dat Ballast Nedam zo�n bedrijf is. Vlak naast het hoofdkantoor werkt de bouwer aan een volledig ingepakt project waar doorgewerkt is.

Het is niet de enige noviteit in de nieuwe bouw-cao. Zo wordt de vakantiebon volgens werkgevers afgeschaft, volgens werknemers aangepast. In plaats daarvan komt er een Tijdspaarfonds plus de in praktisch alle sectoren gebruikelijke 8 procent vakantiegeld. Werknemers kunnen er echter meer mee. Niet alleen het vakantiegeld gaat daarin, maar ook bovenwettelijke vakantiedagen en atv-dagen kunnen erin worden gestopt.

Flexibiliteit wordt ingebouwd door bedrijven of afdelingen van Bouwend Nederland de mogelijkheid te geven te praten over afwijkende regelingen. Vooral het midden- en kleinbedrijf heeft daar vaak behoefte aan.

Bij ziekte wordt 100 procent van het loon uitgekeerd in het eerste ziektejaar. In het tweede ziektejaar wordt dat 70 procent. Mocht in het tweede jaar een zieke werknemer succesvol worden gereïntegreerd, dan krijgt hij een bonus van 30 procent.

Ook hebben sociale partners afgesproken geld te stoppen in dertig loketten over het hele land die werknemers kunnen helpen bij de reïntegratie, ook naar een andere bedrijfstak.

Als de nieuwe ziektekostenverzekering wordt ingevoerd, is de bouw daar klaar voor. In het akkoord is opgenomen dat er een aanvullend pakket komt waarvan de kosten keurig over werkgevers en werknemers wordt verdeeld.

Het afschaffen van de reisurenregeling is niet gelukt, zo moest Jacobs toegeven. Wel is afgesproken dat boven een afstand van 105 kilometer naar het werk, niet langer de kilometertabel wordt gebruikt, maar de werkelijke reistijd.

Reageer op dit artikel