nieuws

Meer cultuur in ruimtelijk beleid

bouwbreed

den haag – Door eerder ontwerpers in te schakelen en speciale aandacht te schenken aan cultuurhistorische waarden, wil het kabinet de ruimtelijke kwaliteit van Nederland versterken. Met het Actieprogramma Ruimte en Cultuur 2005-2008, waarmee de ministerraad heeft ingestemd, worden het architectuurbeleid en het Belvedere-beleid (de cultuurhistorische aspecten in ruimtelijke ontwikkeling) gebundeld. Provincies, gemeenten, waterschappen en […]

den haag – Door eerder ontwerpers in te schakelen en speciale aandacht te schenken aan cultuurhistorische waarden, wil het kabinet de ruimtelijke kwaliteit van Nederland versterken.

Met het Actieprogramma Ruimte en Cultuur 2005-2008, waarmee de ministerraad heeft ingestemd, worden het architectuurbeleid en het Belvedere-beleid (de cultuurhistorische aspecten in ruimtelijke ontwikkeling) gebundeld.

Provincies, gemeenten, waterschappen en andere partijen hebben met het actieprogramma meer instrumenten in handen om kwaliteit in de omgeving vorm te geven.

Dit gebeurt onder meer door ondersteuning van architectuur en erfgoedinstellingen en voorbeeldprojecten. In één van deze projecten gaat het om het ontwikkelen van landschappelijk en stedenbouwkundig aantrekkelijke bedrijventerreinen. Een ander project brengt de representatie van de Nederlandse architectuur in buitenlandse ambassades en consulaten in kaart.

Het actieprogramma is een samenwerkingsverband van de zeven ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, VROM, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Buitenlandse Zaken en Defensie.

De betrokken bewindspersonen worden geadviseerd door rijksbouwmeester M. Crouwel en de rijksadviseurs D. Sijmons (landschap), J. Brouwer (infrastructuur) en F. Asselbergs (cultureel erfgoed).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels