nieuws

Luchtkwaliteit

bouwbreed

Niels Ruyter van Bouwend Nederland beweert in Cobouw, 15 april 2005 (nummer 73) dat spitsstroken de luchtkwaliteit zouden bevorderen, omdat zij de files laten verdwijnen. Uiteraard kan een wegverbreding op een bepaald tracé tijdelijk leiden tot een betere doorstroming en dus minder files. Jammer genoeg duikt die file dan elders weer op, niet zelden rond […]

Niels Ruyter van Bouwend Nederland beweert in Cobouw, 15 april 2005 (nummer 73) dat spitsstroken de luchtkwaliteit zouden bevorderen, omdat zij de files laten verdwijnen. Uiteraard kan een wegverbreding op een bepaald tracé tijdelijk leiden tot een betere doorstroming en dus minder files. Jammer genoeg duikt die file dan elders weer op, niet zelden rond bewoond gebied waar wegen stadinwaarts smaller worden en de boel dus onherroepelijk vastloopt. Bovendien lokt uitbreiding van de wegcapaciteit méér verkeer uit en dus extra uitstoot.

Ruyter roept het spookbeeld op van een land waar niks meer gebouwd kan worden vanwege de strenge normen. Terecht constateert hij dat de overheid die problemen bij de bron moet aanpakken. Maar los van het feit dat die overheid veel te laat is begonnen met het nemen van maatregelen om de lucht schoner te maken, is ook het verder bouwen aan extra infrastructuur een bron van luchtvervuiling. Enigszins omfloerst stelt Ruyter dat �de overheid meer aandacht moet hebben voor processen die leiden tot totstandkoming van Europese richtlijnen�. In het geval van de Europese Richtlijn voor luchtkwaliteit was dat proces volstrekt helder. De Europese Commissie, de Europese Raad van ministers en het Europarlement constateerden eind jaren negentig dat de lucht in Europa vies en ongezond is en dat zulks beter moest. Ze formuleerden grenswaarden, iedereen deed zijn zegje, onderhandelde erover en zette een streep. Ook Europarlementslid Karla Peijs stemde voor.

De afgelopen zes jaar heb ik �Bouwend Nederland� niet gehoord over maatregelen om de lucht schoner te krijgen. Milieudefensie wel. Reden waarom we samen met burgers ons recht op schone lucht nu maar bij de rechter gaan halen.

Reageer op dit artikel