nieuws

Leer-werkplicht voor vmboer tot 23 jaar moet er komen

bouwbreed Premium

den haag – “Het is een goed idee om leerlingen uit het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) die voortijdig afhaken, tot hun 23ste jaar leerplichtig te maken”.

Dat stelt M. Vliegenthart, de voorzitter van de Bve-raad, de brancheorganisatie voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve). Voorwaarde is dat er voldoende begeleiding komt voor deze groep jongeren.

Vliegenthart reageert met haar stellingname op onderwijsminister Van der Hoeven die niet akkoord ging met plannen van de Tweede Kamer de leerplicht van vmbo-scholieren die hun opleiding niet afronden, te verlengen. De problematiek raakt de bouwnijverheid, omdat het vmbo de basisopleiding is van duizenden bouwvakkers, zoals metselaars en timmerlieden.

Leerlingen die van school gaan zonder diploma, zijn ook in de bouw moeilijk te plaatsen. Terwijl de sector juist streeft naar voldoende vakmensen. De Bve-raad is een groot voorstander van maatregelen om vroegtijdige schoolverlaters toch op te leiden. Hierbij zouden het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie een belangrijke rol kunnen spelen, zo blijkt uit een toelichting van de raad. “Als aan de faciliteiten om dit te realiseren wordt voldaan, kan invoering van een leer-werkplicht voor jongeren tot 23 jaar daarbij helpen”, aldus Vliegenthart.

De faciliteiten die haar voor ogen staan zijn onder meer plekken waar leerlingen in de praktijk een vak kunnen leren. Daarnaast moeten de moeilijke scholieren intensief worden begeleid en ondersteund.

Een probleem is dat het geld ontbreekt. “De Bve-sector krijgt voor de betreffende deelnemers aanzienlijk minder vergoed dan de vmbo-sector”, aldus Vliegenthart. “Terwijl van ons dezelfde inspanning wordt verlangd.”

Volgens de Bve-raad moet het middelbaar beroepsonderwijs minimaal 70 miljoen euro subsidie krijgen om van de leer-werkplicht een succes te maken.

Reageer op dit artikel