nieuws

Lao-tse en de controlefreaks

bouwbreed

De bekende Chinese wijsgeer Lao-tse wist het een paar eeuwen voor Christus al: als je geen vertrouwen stelt in de ander, dan kun je het vertrouwen van de ander ook niet winnen. Alsof er in die tijd al cao-onderhandelingen werden gevoerd, zo actueel is deze diepzinnige gedachte. Minder bekend is de grondgedachte van het Taoïsme, […]

De bekende Chinese wijsgeer Lao-tse wist het een paar eeuwen voor Christus al: als je geen vertrouwen stelt in de ander, dan kun je het vertrouwen van de ander ook niet winnen. Alsof er in die tijd al cao-onderhandelingen werden gevoerd, zo actueel is deze diepzinnige gedachte.

Minder bekend is de grondgedachte van het Taoïsme, waarvan Lao-tse, als hij al bestaan heeft, een grondlegger zou zijn geweest. Die grondgedachte is dat er sprake is van uitersten die elkaar in evenwicht houden. Daaruit komt dan weer de idee dat als je het slechte wilt vernietigen je ook het goede moet vernietigen, anders is het evenwicht verstoord.

Vertaald naar de cao zou je kunnen zeggen dat een onderwerp als reisuren voor de werkgevers het slechte is. Als je dat wilt afschaffen, zul je ook het goede, het reizen zelf, moeten afschaffen. Jaren geleden bepleitte toenmalig NVOB-voorzitter Joop Ravesloot daar al voor, al ging het er bij hem om dat dit zou helpen in de strijd tegen de congestie op de wegen.

Hoe het ook zij, de uitspraak van Lao-tse is weer actueel geworden door een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met als titel �Bewijzen van goede dienstverlening�.

In dat rapport spreekt de WRR over �van georganiseerd wantrouwen naar verdiend vertrouwen� en �van controleren naar leren�. De wetenschappers vinden dat controlefreaks nadelen hebben. �Dit leidt niet tot een grote mate van overzichtelijkheid of tot meer transparantie�. Het is een waarheid die menig belegger de afgelopen jaren al aan den lijve heeft ondervonden.

Controleurs blijken in de praktijk bijna altijd traag. Zo heeft de Autoriteit Financiële Markten net een rapport het licht doen zien waarin zij waarschuwt voor beleggings-cv�s. De Neprom deed dat al maanden eerder.

Ook op de beursvloer spelen soortgelijke processen al lopen daar te veel kortetermijndenkers rond. Die laten zich meeslepen door de waan van de dag zonder te letten op langetermijnvoordelen.

Dit was te merken bij de bouwaandelen. Na weken van koersstijgingen, maakten die nu pas op de plaats en verloren zelfs iets. Dat zullen ongetwijfeld de winstpakkers zijn geweest. Die kennen de uitspraak van Lao-tse �wie weet wat genoeg is, is rijk�, kennelijk niet.

Het is te hopen dat de vakbonden deze uitspraak wel kennen: “Wie anderen bedwingt is sterk. Wie zichzelf beheerst is oppermachtig.”

Reageer op dit artikel