nieuws

Koppeling houdt rookgassen binnen

bouwbreed

Bij de afvoer van rookgassen kan sprake zijn van een verbinding tussen een starre pijp en een flexibele buis. Voor een goede gasdichtheid ontwikkelde een Italiaanse uitvinder een verbeterde koppeling.  

AANHEF_SUB:octrooi

nummer: 1023067

houder: Expo Acciai Inossidabili, Borgo San Siro (It)

uitvinder: M. Pomati

Volgens de octrooitekst betreft de vinding een “handmatig vast te zetten mechanische koppeling voor buigzame pijpen. Met name bedoeld voor gebruik in een buizennet voor de afvoer van rookgassen van een waterverwarmingsinstallatie of iets dergelijks.” Andere toepassingen zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld in luchtconditioneringssystemen.

Stelt u zich voor: de horizontale rookschacht van een gasboiler steekt in een T-vormig stuk pijp onder in een bakstenen schoorsteen. Deze schoorsteen is na een renovatie voorzien van een verticale, flexibele buis of buigzame pijp van metaal. De onderzijde van deze flexibele buis zit vast in de interne schroefdraad van een metalen koppelstuk dat op zijn beurt precies past in de naar boven gerichte opening van de T.

Uitvinder M. Pomati is niet gelukkig met deze constructie. Vooral niet sinds de ontwikkeling van de UNI 10845-standaard, begin 2000. Volgens deze standaard moet de rookgasafvoer van een gasboiler (over)drukken tot 200 pascal kunnen weerstaan en dat vereist een betere koppeling. Om de gedachten te bepalen: 1 atmosfeer is circa 100.000 pascal.

Het waarschijnlijk via het Engels uit het Italiaans vertaalde octrooi maakt het de lezer nogal lastig door voor eenzelfde onderdeel diverse synoniemen te gebruiken. Overbodig en verwarrend. Zo komt de term �mechanische koppeling� verder niet meer terug in de tekst. Na meermalen aandachtig doorlezen, blijkt de tekst te gaan om een �adaptor�, die op andere plaatsen in het octrooi �verbinding� wordt genoemd of  �verbindingsadaptor�. Tussendoor valt ook regelmatig de term �connector�, maar dat blijkt het eerder genoemde T-vormige stuk pijp te zijn, dat geen deel uitmaakt van de vinding.

De driedelige adaptor bestaat allereerst uit een �star verbindingselement�, op andere plaatsen als �verbindingslichaam� beschreven of �stijf adaptorlichaam�, �stijf deel� of kortweg �lichaam�, dat is gemaakt van roestvast staal.

Het tweede onderdeel van de adaptor is  een �buigzame, elastische hulsmof�, ook wel als �pakking� of �huls� of als �hulsvormig lichaam� aangeduid. De pakking is gemaakt van siliconenbevattend materiaal en heeft de vorm van een huls met een binnenomtrek (�binnenste wand�) die overeenkomt met de buitenomtrek (�externe wand�) van de flexibele pijp in de schoorsteen. Derde onderdeel is een klemband die de twee andere onderdelen tegen elkaar drukt, en zo de verbinding �verzegelt�.

Het adaptorlichaam heeft aan de bovenrand een flens en halverwege een holle, ringvormige uitstulping waarin de onderste ringvormige uitstulping van de pakking past. Ook de klemband heeft rondom twee holle ringvormige uitstulpingen, die passen op de flens van het lichaam en op de ringvormige uitstulping bovenaan de pakking: “de axiale positiereferentie tussen de pakking en de band”.

Reageer op dit artikel