nieuws

Kiezen aanbestedings- en contractvorm

bouwbreed

nijmegen – Gezien het brede scala van aanbestedings- en contractvormen worstelen opdrachtgevers soms met de vraag welke contractvorm het beste is voor het realiseren van hun project. Voor deze (professionele) opdrachtgever heeft Royal Haskoning een hulpmiddel ontwikkeld dat bijdraagt aan het maken van een keuze.

Royal Haskoning heeft het hulpmiddel �De Ballenbak� genoemd. Het is tot stand gekomen uit de dagelijkse praktijk bij het adviesbureau door bundeling van kennis over contractvormen bij projecten in de gww en de b&u. Het gaat om kennis die verspreid op veel plaatsen bij het adviesbureau en bij veel mensen aanwezig is.

Bundeling ervan in een computerprogramma heeft geresulteerd in een handzaam hulpmiddel. De Ballenbak is bedoeld om mee te nemen naar een opdrachtgever om gezamenlijk antwoorden in te vullen op vragen die gesteld worden. Het programma is ook te downloaden van de website www.royalhaskoning.com.

Het programma voorziet in het beantwoorden van een aantal vragen met het doel er achter te komen welke aspecten voor de opdrachtgever belangrijk zijn. Ze gaan bijvoorbeeld over de eigen betrokkenheid bij een project, het ambitieniveau of de bereidheid tot het dragen van risico.

Het is niet zo, dat de uitslag van het programma dé oplossing biedt voor de keuze van de contractvorm, laat J.D. Schepers van Royal Haskoning en mede-ontwikkelaar van het programma weten. Het is wel bedoeld om tot een eerste selectie te komen op basis van de ideeën die de opdrachtgever heeft.

Door niet na te denken over de antwoorden bij het invullen kan een opdrachtgever een vertekend beeld als resultaat krijgen, beaamt Schepers. “Je kan natuurlijk niet onder �eigen betrokkenheid� �zeer veel� invullen en bij �afstoten verantwoordelijkheid� ook �zeer veel�. Dat moet je natuurlijk niet doen.”

De Ballenbak kent bij ieder antwoord een aantal punten toe aan een van de tien mogelijke samenwerkingsvormen. Het programma geeft geen �beste contractvorm�. Als alles goed is ingevuld komen er meerdere contractvormen als meest logische tevoorschijn.

Die logica zit in de uitgekristalliseerde kennis die door de mensen van Royal Haskoning bij veel projecten is opgedaan. Valt het verfijnen van de keuze een opdrachtgever zwaar dan doet deze er volgens Schepers goed aan een deskundige te raadplegen, het liefst één van Royal Haskoning.

Reageer op dit artikel