nieuws

Jellema Hogere Bouwkunde in nieuwe jas

bouwbreed Premium

utrecht – De redactie van Jellema Hogere Bouwkunde heeft in de afgelopen anderhalf jaar een omvangrijk werk verricht. De reeks boeken voor het hbo-onderwijs is volledig geactualiseerd. Vanaf de zomer is het zelfs mogelijk om de complete reeks in één keer aan te schaffen.

Wat niet veel mensen weten, is dat het idee voor een standaardwerk voor het bouwkundig onderwijs dateert uit 1939. Niet R. Jellema, maar A. van der Weele uit Groningen vatte het plan op, besprak het met collega�s uit Leeuwarden en zorgde voor een vergadering in Utrecht, waar bijna alle bouwkundedocenten uit het gehele land bijeenkwamen. R. Jellema, ir. M.C.A. Meischke en ir. J.A. Muller kregen de opdracht om het plan uit te werken. Dat deden zij tijdens de Tweede Wereldoorlog en in mei 1941 verschenen de eerste delen. Dat valt op te maken uit het voorwoord bij deel 1. De boeken waren bedoeld voor het middelbaar technisch onderwijs.

Ander karakter

De redactie bestaat nu uit vijf mensen: ir. K. Hofkes, ir A. van Tol, ir. M. Bonebakker, H.A.J. Flapper, ir. H. Brinksma ing. N. Zimmermann. Samen met zo�n zestig auteurs hebben zij de boeken voor een groot deel herzien. Het karakter is wel veranderd sinds de eerste uitgave. “Tien jaar geleden nam Van Tol het initiatief de reeks om te vormen voor het hogere onderwijs. Een hbo�er moet zelf oplossingen vinden, dat is iets anders dan kiezen uit een reeks mogelijkheden. Alle oplossingen kunnen nu eenmaal niet in één boek. We willen bovendien de gehele bouw bestrijken, niet alleen de uitvoering”, vertelt A. in den Haak, uitgever van het fonds Techniek bij ThiemeMeulenhoff in Utrecht. Hij is zelf uitvoerder geweest, maar via het onderwijs in de uitgeverij terecht gekomen.

In den Haak: “Toen ik kwam was een deel van de inhoud alweer verouderd. Van elk boek moest 20 tot 30 procent worden herzien.”

De boeken zijn nog niet digitaal verkrijgbaar, dat komt pas over twee jaar. Wel is er de website www.jellema-online.nl als service. Daar kan bijvoorbeeld worden gezocht in de index.

In september biedt ThiemeMeulenhoff bij wijze van proef een digitale versie aan aan vijf hbo�s. “Het probleem van een digitale versie is de kopieerbaarheid. Dan ontvangen we geen geld meer en kunnen we de boeken niet verder ontwikkelen. Dat zou jammer zijn, want Jellema is het vlaggenschip van de uitgever. Jellema moet je koesteren”, aldus de uitgever.

Reageer op dit artikel