nieuws

Intelligent geotextiel meet vormveranderingen

bouwbreed Premium

t harde – Met Geodetect introduceert Inventec het eerste intelligente geotextiel in Nederland. Het waterdoorlatende geweven geotextiel is voorzien van geïntegreerde optische glasfiber.

Inventec BV uit �t Harde is leverancier van geavanceerde meet/ monitoringsystemen voor onder meer de civiele techniek, geotechniek en infrastructuur. Het intelligente geotextiel dat nu wordt geïntroduceerd maakt gebruik van optische glasfiber, zogenoemde Fibre Bragg Gratings, die op bepaalde afstanden bij de productie van het geotextiel zijn aangebracht.

FBG-sensoren worden in andere landen al met succes toegepast voor het monitoren van dammen, dijken, tunnels en gebouwen, maar tot nu toe niet in Nederland.

Onderzoek van TNO heeft recent nog aangetoond dat FBG-sensoren betrouwbare resultaten opleveren in vergelijking met normale sensoren. Het onderzoek was betrokken op toepassing in de Tsing Mabrug in West-Hongkong. TNO testte de sensoren met hun high speed detectiesysteem.

Een FBG is een plek op de glasvezel waar de brekingsindex van het glasfibermateriaal dusdanig is gemodificeerd dat daar slechts één bepaalde golflengte wordt teruggekaatst van het licht dat door de vezel wordt gestuurd. Als ter plaatse van de FBG verlenging of verkorting van de vezel optreedt, verschuift de golflengte van het teruggekaatste licht. Een uitleesunit vertaalt deze verschuiving naar de werkelijk optredende verlenging of verkorting.

Met een detectiepatroon van FBG�s over het oppervlak van het geotextiel is waar te nemen waar zich vormverandering voordoet en hoeveel die bedraagt. Geodetect is in Frankrijk ontwikkeld en wordt geproduceerd door Polyfelt/Bidim Geosynthetics.

Dijkbewaking

Als bijzondere toepassing noemt M.J. Veldhuis van Inventec de digitale dijkbewaking.

Bekend is dat voordat een dijk werkelijk bezwijkt, zeer kleine vormveranderingen optreden die door het menselijk oog niet zijn op te merken. Zelfs met traditionele meettechnieken zijn ze niet waar te nemen. Geodetect daarentegen detecteert verlengingen van de glasfiber van slechts 2 micron. Daardoor kunnen calamiteiten en de daaruit volgende materiële en immateriële schades worden voorkomen.

Optische glasfibertechnieken hebben eigenschappen die ze superieur maken aan andere meet- en detectietechnieken. Ze zijn bijvoorbeeld ongevoelig voor corrosie, vocht, water, trillingen en temperatuurvariaties. In de tijd gezien blijven de sensoren correct functioneren en kennen geen �drift�, zelfs niet na tientallen jaren. Ook wordt de werking niet beïnvloed door elektromagnetische inductie zoals die wordt veroorzaakt door treinverkeer, wegvrachtverkeer, hoogspanningsleidingen en de bliksem.

Reageer op dit artikel