nieuws

Herstructurering

bouwbreed Premium

Woningcorporaties hebben volgens het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting vijftien miljard meer vermogen dan ze nodig hebben. Van de bijna dertig miljard vermogen is maar de helft nodig om de financiële continuïteit te waarborgen, zo stelt het fonds. Bijna alle corporaties hebben een ruime A-status, dus genoeg vermogen voor de geplande werkzaamheden. Mijn eerste gedachte […]

Woningcorporaties hebben volgens het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting vijftien miljard meer vermogen dan ze nodig hebben. Van de bijna dertig miljard vermogen is maar de helft nodig om de financiële continuïteit te waarborgen, zo stelt het fonds. Bijna alle corporaties hebben een ruime A-status,

dus genoeg vermogen voor de

geplande werkzaamheden. Mijn eerste gedachte is vast als die van zovelen: dat kunnen we in Nederland in de volkshuisvesting goed gebruiken. Het is dan ook geen verrassing dat burger en politiek

zich met dit oververmogen bemoeien. Wat zouden we met 15 miljard euro wel niet kunnen doen?

De woningcorporaties hebben naast de taak om te zorgen voor huurwoningen nog een paar andere interessante prestatievelden. Neem de leefbaarheid in buurten en het dossier wonen & zorg – terwijl onderwerpen als woondiensten en woonmilieus zich aandienen.

Een kleine rekensom. De tienduizend zwerfjongeren die er jaarlijks zijn, kunnen twintig opvanghuizen goed gebruiken. Met 0,1 miljard euro komen we daarvoor een heel eind. Voor de leefbaarheid in buurten kunnen we het buurtwerk goed gebruiken.

Veel gemeenten bezuinigen hier nu echter op. Met 0,2 miljard kunnen we dat in de honderd grote gemeenten vast wel een halt toeroepen. Dan is er de vergrijzing van de babyboom van na de oorlog, die een uitbreiding van het aantal woonzorgcomplexen acuut maakt. De zorginstellingen hebben daarvoor veel te weinig vermogen. Met vijf miljard kunnen we een impuls van honderdduizend extra zorgwoningen bereiken. Met nog eens vijf miljard kunnen we één miljoen woningen geschikt maken voor het thuis blijven wonen op oudere leeftijd. In de nieuwbouw kunnen we tegelijk aan top-woonmilieus werken: daar waar gemeenten te weinig financiële middelen hebben voor goede parken en mooie lantaarnpalen, kunnen woningcorporaties hun sociale gezicht laten zien.

Met de overgebleven 4,5 miljard kunnen we wel tien jaar lang alle nieuwe buurten er geweldig uit laten zien. Als de corporaties wat minder op hun vermogen blijven zitten, wordt Nederland nog meer een paradijs dan het nu al is. Jammer alleen dat woningcorporaties in de praktijk klem zitten, want al dat vermogen zit in huurwoningen. Er is een groot verschil tussen vermogen hebben en geld kunnen uitgeven. Als we namelijk echt op kwaliteit koersen, dan is misschien wel eenderde van alle huurwoningen onder de maat en rijp voor de sloop. De bedrijfswaarde zoals het Fonds die uitrekent geeft daarom geen reëel beeld. Die zit ruim boven de boekwaarde, want na sloop rest slechts de grond.

Dat veel huurwoningen kunnen worden verkocht, misschien ook wel eenderde deel, dáárin heeft het Fonds gelijk. Maar snel zal dat niet gaan. Een huurder die nu koopt, kiest niet het beste moment. Een wijze raadgever zou adviseren in de koopmarkt te stappen bij hoge rente. Bij de huidige lage rente is het risico van rentestijging aanzienlijk en de aankoopprijs gaat niet meer naar beneden bij rentestijging. Kortom, niet alleen de woningcorporatie maar ook de aspirant-koper van de huurwoning zit klem tussen wens en werkelijkheid.

Toch is er veel meer mogelijk dan dat er nu gebeurt. De herstructureringsopgaven vragen om een enorm elan en de echte opgave staat eigenlijk nog voor de deur. Woningcorporaties die daarin traag bewegen of er niet aan bijdragen, zouden eerder commentaar van de burger of de overheid mogen verwachten.

Het Fonds zou de criteria voor de A-, B- of C-status eens drastisch moeten aanpassen. Een A-status verdient mijn inziens een woningcorporatie die het positieve vermogen voor die herstructureringsopgave heeft gereserveerd.

Reageer op dit artikel