nieuws

Helft hsl krijgt balk om ontsporing te voorkomen

bouwbreed

den haag – Bouwcombinatie Infraspeed wil de aanleg van de ontsporingsgeleiding beperken tot de helft van de hsl-zuid. Ministerie, gemeenten en hulpdiensten zijn na jaren discussie in principe akkoord met het voorstel om deze gewapend betonnen balk alleen aan te brengen op plekken waar ravages kunnen ontstaan na een ontsporing.

Volgens minister Peijs (verkeer) kunnen gemeenten deze planwijziging van Infraspeed (BAM, Siemens en Fluor Daniel) nog aanvechten omdat het bedrijf niet handelt conform de afgesproken veiligheidseisen. Het onderwerp is daarmee nog een van de weinige discussiepunten bij de aanleg van de hsl-zuid, blijkt uit de voortgangsrapportage die morgen op de agenda staat van de Tweede Kamer.

De projectorganisatie weigert vooruit te lopen op het debat, maar geeft aan dat gemeenten en hulpdiensten zich in hoofdlijnen kunnen vinden in de aanpak van Infraspeed. De tijd dringt voor definitieve toestemming, omdat de aanleg van de bovenbouw in volle gang is en aanpassingen achteraf altijd extra kostbaar zijn.

Vorig jaar rapporteerde Peijs nog aan de Kamer dat ideeën van Infraspeed op het gebied van veiligheid voor de Staat onacceptabel waren. De bovenbouwer kaartte toen aan dat ontsporingsgeleiding “soms ook zelf oorzaak kan zijn voor ontsporingen”. Om die reden zou moeten worden afgezien van een balk langs het volledige traject.

Risicoanalyse

Het voorstel dat nu op tafel ligt, gaat uit van ontsporingsgeleiding tussen 50 procent van de rails. De delen zijn geselecteerd op basis van een uitgebreide risicoanalyse, waarbij de gevolgen van escalatie na ontsporing het grootst zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om toeritten naar bruggen, viaducten en tunnels. Ondanks deze betonnen balk van 50 bij 17 centimeter is niet te voorkomen dat de trein ontspoort, maar worden de wielen door de balk tegengehouden waardoor minder schade ontstaat (zie illustratie).

Geen van de partijen wil momenteel uitspraken doen over de kosten die zijn gemoeid met de geleiding. Zo blijft ook onduidelijk hoeveel wordt bespaard door slechts de helft van het traject uit te rusten met de balk. Volgens de projectorganisatie komen de kosten voor rekening van Infraspeed. In het Rekenkamerrapport over de risicoreservering staat echter een bedrag van 34 miljoen euro aan meerkosten voor het Rijk.

Infraspeed heeft een contract van 2,6 miljard euro afgesloten met het Rijk voor de aanleg van de gehele bovenbouw inclusief rails, masten, veiligheidsvoorzieningen en het onderhoud gedurende 25 jaar. De combinatie komt steeds meer in beeld nu de onderbouwcontracten aflopen. Deze week levert BAM de eerste 35 kilometer aaneengesloten rails op tussen de Hoekse Waard en knooppunt Galder.

Reageer op dit artikel