nieuws

Gemeenten wachten Nota ruimte niet af

bouwbreed

den haag – Minister Dekker (VROM) heeft alle 31 wijzigingsvoorstellen van de Tweede Kamer verwerkt in de definitieve versie van de Nota ruimte. Naar verwachting zal het parlement het versoepelde ruimtelijk beleid binnenkort goedkeuren. Vooruitlopend daarop zijn al veel gemeenten en provincies begonnen met doorvoering van de soepeler regels omtrent nieuwe bouwlocaties. Het Rijk bemoeit […]

den haag – Minister Dekker (VROM) heeft alle 31 wijzigingsvoorstellen van de Tweede Kamer verwerkt in de definitieve versie van de Nota ruimte. Naar verwachting zal het parlement het versoepelde ruimtelijk beleid binnenkort goedkeuren.

Vooruitlopend daarop zijn al veel gemeenten en provincies begonnen met doorvoering van de soepeler regels omtrent nieuwe bouwlocaties. Het Rijk bemoeit zich vanaf 2010 in principe alleen nog met de grote lijnen. Gemeenten mogen zelf beslissen waar en wat wordt gebouwd. Ze hoeven zich ook niet meer te houden aan beperkende quota of dwingende contouren, maar mogen bijbouwen voor de eigen aanwas.

Tijdens de discussie in de Tweede Kamer heeft deze ingrijpende decentralisatie niet ter discussie gestaan. Op regionaal niveau heeft het kamerdebat nog wel een paar wijzigingen tot gevolg. Zo is de Hoekse Waard uitgeroepen tot nationaal landschap en wordt het geplande bedrijventerrein niet groter dan 180 hectare.

Het kabinet kijkt ook opnieuw naar de woningbouw rond Schiphol. Nieuwe huizen binnen de zogenoemde 20 Ke-zone blijven verboden, maar plannen daar net buiten worden nog niet geschrapt.

Reageer op dit artikel