nieuws

Gemeenten laten gerecyclede bouwmaterialen links liggen

bouwbreed

ALMELO – Is het een kwestie van geld? Milieumoeheid? Of een gebrek aan kennis? Feit is volgens enkele betonproducenten en de Branchevereniging Recycling, Breken en Sorteren dat gemeenten nauwelijks meer gerecyclede bouwmaterialen in bestekken voor wegreconstructies voorschrijven. In de jaren negentig was het bijkans een hype, aangevuurd door het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen, maar vanaf 2000 zit de klad erin.

Elke partij in de bouw weet welke nadelen er kleven aan de toepassing van �zuiver� asfalt en beton. De zand- en grindwinningsputten raken een keer uitgeput en bovendien zijn gemeenten hoge bedragen kwijt aan het storten van puin. De storttarieven worden in de toekomst alleen maar hoger. Daarom is het des te eigenaardiger dat gemeenten – de uitzonderingen daargelaten – nauwelijks menggranulaten in hun bestekken voorschrijven voor wegverhardingen en bestratingsmaterialen.

Navraag bij de betonproducenten Van de Bosch Beton uit Almelo en De Hamer uit Nijmegen, die veel gerecyclede betontoepassingen op de markt brengen, leert dat de rijksoverheid hoge (kwaliteits)eisen stelt aan puingranulaat en de markt (aannemers en opdrachtgevers) daarvoor niet wil betalen. De intensieve verwerkingsprocessen en keuringen zijn kostbaar. Aannemers kiezen dan toch vaak voor de makkelijkste en voordeligste oplossing: nieuwe materialen en de oude worden op de puinberg gegooid.

Directeur Staman van Van den Bosch Beton uit Almelo maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. “Eén van onze innovaties, het Economisch en Ecologisch Beton (Ecoton), maakte begin jaren negentig voor 30 procent deel uit van onze omzet, dat is nu nog slechts 5 procent”, illustreert hij het verval. “Circa 50 procent van de gemeenten waarmee we begin jaren negentig samenwerkten schreef in het bestek voor dat er menggranulaat moest worden toegepast voor bestratingen. Er ontstond zo een prachtige kringloop, waarbij gemeenten betonwaren vroegen en wij Ecoton-producten leverden. Helaas krijgen aannemers de 0,50 euro die wij per strekkende meter vragen nu niet meer vergoed door de gemeenten. We proberen nu met een minimum aan toeslagmateriaal toch onze menggranulaat-producten af te zetten”.

Commercieel directeur L. Veenstra van De Hamer heeft vele honderdduizenden euro�s in de ontwikkeling van menggranulaten in betonproducten gestoken. Het betaalt zich nu niet meer uit. De vraag van de gemeenten is sterk afgenomen. Hij verwijt de rijksoverheid veel te weinig geld voor over te hebben om recycling van bouwmaterialen weer te stimuleren.

De gemeente Tilburg erkent dat het gebruik van gerecyclede bouwmaterialen geen standaardeis is in de bestekken. Volgens een woordvoerder van de afdeling Openbare Werken hangt er een prijskaartje aan dat in veel gevallen niet opweegt tegen conventionele betonproducten. “Je moet het materiaal keuren op hoge kwaliteitseisen volgens het Afvalstoffenbesluit, vervolgens opslaan en wachten op een effectieve toepassing in een project.”

Reageer op dit artikel