nieuws

FIEC: Pas ontwerp-stoffenbesluit EU aan

bouwbreed

brussel – De Europese bouwwerkgeversorganisatie FIEC wil dat gebruikers beter worden geïnformeerd over de samenstelling van producten. Vooral gaat het daarbij om de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke stoffen in de producten.

In een commentaar op de ontwerprichtlijn over chemische stoffen wijst de FIEC erop dat in de bouw zo�n 45.000 verschillende materialen en producten worden gebruikt. Een aantal daarvan bevat potentieel gevaarlijke stoffen. Een aantal vraagt om speciale maatregelen in verband met veiligheid en gezondheid gedurende de bouw, andere hebben invloed op het milieu en het binnenklimaat.

De bouwwerkgevers zijn dan op zich ook blij met de ontwerprichtlijn, omdat die door de registratie en autorisatie van chemicaliën de samenstelling van producten iets inzichtelijker maakt. Punt is dan wel dat informatie over de toegepaste stoffen makkelijk beschikbaar moet komen voor de gebruikers. Dit heeft alles te maken met de verantwoordelijkheden die producenten, maar ook gebruikers krijgen.

Daarom vindt de FIEC dat gebruikers toegang moeten krijgen tot informatie over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in producten die zij gebruiken. Behalve dat zij daardoor hun verplichtingen in andere wetgeving kunnen vervullen, heeft het ook alles te maken met het vertrouwen dat klanten in hun bouwbedrijf kunnen hebben.

De Europese bouw is er daarnaast voorstander van om stoffen met een hoog risico versneld uit chemische producten te weren zodra een minder gevaarlijk alternatief voorhanden is. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf zou dit een verademing betekenen bij het invoeren van een bedrijfsbeleid voor chemische stoffen.

De FIEC wijst er verder op dat de nieuwe wetgeving moet gelden voor zowel in de EU geproduceerde producten als voor geïmporteerde. Gebeurt dat niet, dan wordt de Europese industrie op een achterstand gezet ten opzichte van industrieën van buiten de EU.

Met het nieuwe stoffenbesluit wil de Europese Unie een einde maken aan de huidige aan elkaar geknoopte regelgeving in zo�n 30 besluiten. Invoering ervan kost het bedrijfsleven en de gebruikers tussen de 2,8 en 5,2 miljard, zo schat de Europese Commissie.

Reageer op dit artikel