nieuws

Exploitatie Betuweroute weer duurder

bouwbreed Premium

den haag – De overheid is 20 miljoen euro extra per jaar kwijt om de verliezen op de exploitatie van Betuwelijn te dekken. Dat verwacht directeur B. Klerk van ProRail, de beoogde uitbater van de goederenspoorlijn.

Minister Peijs (verkeer) heeft ProRail in combinatie met het Havenbedrijf Rotterdam aangewezen om de lijn vanaf januari 2007 drie tot vijf jaar te exploiteren. De Tweede Kamer overweegt haar terug te fluiten en aan te dringen op een openbare aanbesteding. Vooruitlopend op het debat van volgende week mochten gisteren tijdens een hoorzitting verschillende partijen hun visie geven.

Peijs heeft tot de tussenmaatregel besloten omdat de risico�s in de beginjaren zeer groot zijn. Het gaat daarbij met name om de tunneltechnische installaties, het gebrek aan ervaring met 25 kV en de aansluitingen in Duitsland en met het bestaande spoor.

Klerk verwacht dat vanaf 2010 de exploitatie meer kan opbrengen. Tot die tijd moet het Rijk een groot deel van de risico�s dragen en jaarlijks 20 miljoen euro bijdragen voor vernieuwingskosten. Bedragen die boven op de aanlegkosten van 4,8 miljard euro komen. Het is de bedoeling van Peijs de Betuweroute na deze onzekere periode wel kostendekkend aan te besteden.

De topman van het Havenbedrijf Rotterdam, H. Smits, die samen met ProRail een voorstel tot exploitatie van de Betuweroute heeft ingediend, “steunt de lijn van de minister”. De combinatie was door de minister om advies gevraagd om de exploitatie te onderzoeken. Smits waarschuwt de Kamer niet in te grijpen: “Als je nu gaat aanbesteden, rijdt er op 1 januari 2007 geen trein.”

Railion, verreweg de grootste railvervoerder van Nederland, voelt zich bedrogen door de hoge vergoeding voor het gebruik van de Betuweroute. ProRail wil een bedrag van 2,30 euro per kilometer gaan rekenen, terwijl het bestaande spoor rond de euro kost. ProRail wil in het begin niet overvragen om te concurreren met alternatieven over de weg of het water. De mogelijkheden van het Rijk om vervoerders te dwingen gebruik te maken van de route, zijn namelijk beperkt.

Het Centraal Planbureau vindt het bedrag juist aan de magere kant. Volgens onderzoeker Th. van Hoek is een bedrag van 3 tot 6 euro per kilometer haalbaar, waardoor de lijn zichzelf wel kan terugverdienen. 

Voor Towrail lijken de kansen verkeken om nog een rol te spelen bij de exploitatie. Directeur Van Asch van Wijck kon geen keiharde toezeggingen doen. Een definitief consortium met partners Siemens en Volker Wessels is pas aan de orde als de concessie binnen is. Hij is nog wel in gesprek is met een grote buitenlandse spoorinvesteerder. Het zou gaan om het Australische Babcock & Brown.

Reageer op dit artikel