nieuws

EU-regels lucht nekken zestien bouwplannen

bouwbreed Premium

den haag – De Raad van State heeft sinds september vorig jaar zestien bouwplannen op basis van de Europese regels voor luchtkwaliteit naar de prullenmand verwezen. Daarbij ging het vooral om plannen voor wegverbredingen en de aanleg van nieuwe (ontsluitings)wegen of stroken.

Uit een inventarisatie van de uitspraken van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State valt op te maken dat de strenge Europese normen voor de luchtkwaliteit een prominente rol zijn gaan spelen bij de bezwaarprocedures. In 31 zaken die het laatste jaar bij de Raad van State aanhangig werden gemaakt, probeerden bezwaarmakers (mede) op basis van het Besluit Luchtkwaliteit een stokje te steken voor de bouwplannen. In ruim de helft van deze zaken werden de bezwaarmakers in het gelijk gesteld.

Daarbij speelde vaak dat de betrokken gemeente, provincie, of Rijk, bij het maken van het betreffende plan te weinig onderzoek had gedaan naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit.

De Raad van State hanteert sinds vorig jaar strikt het Besluit Luchtkwaliteit als leidraad bij de beoordeling van bouwplannen. Volgens dit besluit moet Nederland voor 2010 voldoen aan strenge normen voor onder meer stikstofoxiden en fijn stof.

Luchtkwaliteit

In september vorig jaar haalde de Raad van State voor het eerst een streep door een groot project, de aanleg van spitsstroken op de A2, omdat er onvoldoende onderzoek was gedaan naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Daarna ondergingen onder andere het plan voor het ADO-stadion in Den Haag, een bedrijventerrein in Hendrik-Ido-Ambacht, en het bestemmingsplan rond het Amsterdamse Centraal Station eenzelfde lot.

Uit de inventarisatie komt duidelijk naar voren dat bezwaarmakers sinds september vorig jaar zijn gaan inspelen op de strikte interpretatie van de regels door de Raad van State. In zeker 11 zaken werd het niet naleven van het Besluit Luchtkwaliteit alsnog aan de argumentatie toegevoegd, nadat de Raad van State het A2-plan voor de spitsstroken had verworpen. In deze elf zaken haalde dat overigens niets uit. De Raad van State nam het argument niet mee in haar beoordelingen omdat de bezwaarmakers er pas zo laat mee waren gekomen.

Volgens een woordvoerder van de Raad van State worden de strenge luchtkwaliteitsregels ook in zaken die nog moeten voorkomen veel aangevoerd door bezwaarmakers. Dit betekent dat er de komende tijd nog meer plannen op grond van de strenge regels naar de prullenbak worden verwezen.

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) werkt momenteel aan een nieuwe, soepeler regeling die het Besluit Luchtkwaliteit moet gaan vervangen. Het is echter nog sterk de vraag of Brussel akkoord zal gaan met een aanpassing van de regels.

Reageer op dit artikel