nieuws

Eind mei geen besluit herstel lekke bouwput Middelburg

bouwbreed Premium

middelburg – De gemeenteraad van Middelburg heeft nog te weinig informatie om eind mei al een gefundeerde beslissing te kunnen nemen over herstel van de lekkende bouwput van het A-theater.

Wanneer Middelburg wel een definitief oordeel gaat vellen, is grotendeels afhankelijk van de onderhandelingen met de betrokken aannemers. “We weten dat herstel mogelijk is, maar om een goede keuze te kunnen maken, is een beter inzicht nodig in de kosten van de alternatieven,” aldus de gemeente. “Het gaat daarbij om grote bedragen en belangen. Bij dat kostenplaatje speelt mee dat nog niet duidelijk is welke partij verantwoordelijk is voor de te maken kosten en in hoeverre deze verhaalbaar zijn op de partijen die betrokken waren bij het bouwproces. De komende maanden wordt daar nader onderzoek naar gedaan.”

“We verwachten dat de gemeenteraad op zijn vroegst in oktober een besluit zal kunnen nemen over de toekomst van de bouwput. Dat betekent dat de bouwput nog een hele tijd vol water blijft staan”, informeert Middelburg de omwonenden via het Bouwput Bulletin. Dat is na 3 maart in het leven geroepen om te informeren over de ontwikkelingen rond de sinds die datum lekke bouwput.

“Het kost meer tijd om de kosten en risico�s van de verschillende alternatieven goed in beeld te krijgen”, schrijft de gemeente. De raad had zich voorgenomen om eind mei een definitieve beslissing te nemen over de toekomst van het theatercomplex. Op basis van de onlangs door onderzoeksbureau Toornend & Partners gemaakte risicoanalyse gaat dat de gemeenteraad niet lukken. “Het rapport beschrijft in hoofdlijnen de mogelijkheden, risico�s en kosten van drie alternatieven (herstellen, aanpassen of een alternatieve invulling – red.). De belangrijkste conclusie daarbij is dat herstel van de bouwput mogelijk is. Een definitief risico- en kostenplaatje ontbreekt echter nog.”

Reageer op dit artikel