nieuws

Duivesteijn onbedoeld in hol van leeuw

bouwbreed

den haag – Vraag aan PvdA-kamerlid Adri Duivesteijn om zijn pleidooi voor het ontkoppelen van grondeigendom en ontwikkelingsrecht nog eens kracht bij te zetten in een zaaltje vol projectontwikkelaars, bouw- en vastgoedondernemers, en je hebt de poppen aan het dansen.

Het debat van het Nirov had op papier een interessant onderwerp: �Grondeigendom en bouwrecht. Koppelen of ontkoppelen?� Het uiteindelijke doel is meer concurrentie op bouwlocaties te bereiken, waardoor woningen goedkoper en de kwaliteit beter wordt.

Het thema is actueel, zeker nu minister Dekker (VROM) onder druk van een kamermeerderheid, met Duivesteijn voorop, met tegenzin heeft toegezegd in een onderzoek naar de mogelijkheden van ontkoppeling. Dat onderzoek is er nog niet, dus heeft de kamer er ook nog geen notie van genomen, laat staan gediscussieerd. Dus is er alle ruimte om zonder schroom argumenten uit te wisselen en wellicht tot een andere mening te komen.

Helaas was daar geen sprake van. Dat is het Nirov niet te verwijten, want deze organisatie stuurt uitnodigingen rond en moet maar afwachten wie wil betalen voor een debat van twee uur. Duivesteijn had misschien ook niet verwacht zich in het hol van de leeuw te bevinden toen hij de uitnodiging van Nirov-directeur Fred Schoorl accepteerde.

Het debat ontaardde namelijk al snel in een nog dieper ingraven in de loopgraven. Het werd een ideologische discussie, waarin iedereen zijn opinies nog maar eens voor het voetlicht bracht.

Die meningen zijn inmiddels bekend: Duivesteijn wil ontkoppeling om daarmee het monopolie van de grote projectontwikkelaars te doorbreken en een betere prijs-kwaliteit van woningen te bereiken, terwijl Neprom-voorzitter Peter Ruigrok niets ziet in ontkoppeling omdat daarmee niet per definitie de kwaliteit is gediend. Ook voorziet hij capaciteits- en deskundigheidsproblemen bij gemeenten als ze zich actief met projectontwikkeling gaan bemoeien. Laat de markt zijn gang gaan, vindt Ruigrok.

En de gemeenten? Die vinden de huidige situatie met het zelfrealisatierecht in principe wel prima. Ze hebben inderdaad niet altijd de expertise in huis en hebben al moeite genoeg om de financiën rond te breien. Zich tot in detail bezighouden met dure planontwikkeling in plaats van nu de grote lijnen uitzetten, zien ze over het algemeen niet zitten.

Dit waren de opstellingen voor het debat en zo bleven ze daarna. En volgens hoogleraar onroerendgoedrecht J. de Jong zal daar ook weinig beweging in komen. Volgens haar is het hoe dan ook een langdurige, ingewikkelde en bijna heilloze gang via wetgeving, rechtbanken en Europese richtlijnen om het zelfrealisatierecht overboord te zetten. Ze ziet meer in maatregelen �aan de voorkant�, zoals “eindelijk eens die Grondexploitatiewet”. Deze wet geeft gemeenten in elk geval instrumenten in handen om zaken als particulier opdrachtgeverschap af te dwingen bij ontwikkelaars. Daarmee wordt dan ook de prijs-kwaliteitverhouding van een woning beter, is de verwachting.

Te verwachten is dat Dekkers onderzoek uitwijst dat ontkoppeling niet de weg is naar meer concurrentie. De liberale minister ziet hoe dan ook meer in een grote rol voor marktpartijen. Daar vindt ze sociaal-democraat Duivesteijn tegenover zich. Hij is niet tegen marktwerking, zegt hij nog maar eens, maar ziet over dit thema nog niet de invloed van de burger.

De stellingen zijn ingenomen. Op naar het volgende debat, deze keer in de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel