nieuws

Denkkracht

bouwbreed

De Raad van State heeft de overheid sinds mei van het vorig jaar vijftien keer teruggefloten, omdat plannenmakers van bouwprojecten hadden verzuimd voldoende aan te geven hoe de nieuwe, strengere normen voor luchtkwaliteit worden gehaald. In de meeste gevallen bleken (lokale) overheden simpelweg niet op de hoogte van de Europese richtlijn, of was onduidelijk hoe […]

De Raad van State heeft de overheid sinds mei van het vorig jaar vijftien keer teruggefloten, omdat plannenmakers van bouwprojecten hadden verzuimd voldoende aan te geven hoe de nieuwe, strengere normen voor luchtkwaliteit worden gehaald. In de meeste gevallen bleken (lokale) overheden simpelweg niet op de hoogte van de Europese richtlijn, of was onduidelijk hoe Nederland de Europese regels moest interpreteren.

In alle gevallen maakten bezwaarmakers – veelal bewoners- en milieugroeperingen – handig gebruik van de onzorgvuldigheid van de overheid, waarna het hoogste rechtscollege niet anders kon dan de plannen terugverwijzen naar de tekentafel.

De kritiek op de Raad van State nam in de afgelopen weken steeds groter vormen aan toen bouwers, lokale overheden, goederenvervoerders en het ministerie van VROM erachter kwamen wat de strikte handhaving van de Brusselse wetten voor ons land betekent. �Nederland gaat op slot�, en �de nekslag voor de nationale economie� waren bewoordingen die konden worden opgetekend uit verschillende monden. Staatssecretaris Van Geel (milieu) wist niet hoe snel hij moest uitleggen dat Nederland druk uitoefent op Brussel om de normen te mogen oprekken.

Maar opnieuw gooide de Raad van State roet in het eten door te stellen dat het college ook in de toekomst zal blijven toetsen op de Europese regels en zich niet laat leiden door Nederlandse lapmiddelen.

Den Haag heeft gegokt dat de Europese eisen voor luchtkwaliteit niet voor alle gebieden zouden gelden. Er moest onderscheid worden gemaakt tussen gebieden waar wel en geen mensen wonen, zo dacht het kabinet. Maar Nederland mist de goedkeuring daarvoor van de Europese Commissie en heeft dus voorlopig verloren.

De inventiviteit en de overtuigingskracht van politiek Den Haag zal de komende tijd danig op de proef worden gesteld. Maar ook van het bedrijfsleven en zeker de bouw mag de nodige denkkracht worden gevraagd om dit zeer prangende probleem tegen te gaan.

Een verplichte roetfilter voor dieselauto�s is een aardige aanzet, maar zeker niet meer dan dat.

Reageer op dit artikel