nieuws

Delfzijl ondergaat grote en snelle metamorfose

bouwbreed

delfzijl – Delfzijl verandert in hoog tempo van aanzien. Om het monofunctionele woningaanbod in één keer te veranderen in een aantrekkelijker en meer gedifferentieerde huizenvoorraad, zal in 2010 bijna eenderde van de oorspronkelijke 10.000 woningen gesloopt zijn. Daarvoor in de plaats zijn dan zon duizend nieuwe huizen gekomen die wel moeten voldoen aan de wensen van de (potentiële) inwoners van Delfzijl.

Wie de metamorfose die Delfzijl ondergaat, tot zich door wil laten dringen, moet met Werner Brouwer kriskras door het stadje in Oost-Groningen rijden. “Vanaf hier tot die hoge flat daar in de verte wordt alles gesloopt”, begint hij zijn �sightseeing tour�. En verder gaat de autorit door het noorden van de stad. “Daar stonden allemaal lage flats, daar ook en hier een rijtje arbeiderswoningen.” Wat rest zijn grasvlaktes en hier en daar een woningblok dat binnenkort nog tegen de vlakte gaat.

Brouwer is directeur van de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD), een samenwerkingverband van de provincie, de gemeente en Acantus Groep, de voormalige woningstichting. De onafhankelijk opererende OMD is verantwoordelijk voor de gedaantewisseling van de havenplaats aan de Dollard en de Eems. Inmiddels zijn grote delen van het toekomstige Delfzijl ontworpen en door het planvormingsproces. Het opbouwen kan beginnen. Over 5 jaar zijn delen van de stad onherkenbaar veranderd.

Arbeiderswoningen

Op de helft is de OMD met de plannen voor de metamorfose van Delfzijl dat zich rond de eeuwwisseling in een diepe crisis bevond. Het stadje had in de jaren zestigop de groei woningen gebouwd. Een groei die nooit kwam. Het beoogde inwonertal van 80.000 werd nooit benaderd.

Momenteel heeft de gemeente niet meer dan 28.000 inwoners, waarvan 19.000 in de stadskern. Voor de toekomstige bewoners waren echter wel huizen gebouwd. Vooral arbeiderswoningen, want de stad mikte op grootschalige activiteiten in vooral de chemische industrie. Die activiteiten kwamen nooit van de grond en Delfzijl bleef zitten met een grote voorraad, voor een groot deel leegstaande, woningen in het lage segment. Met alle gevolgen van dien.

Om het tij te keren werd een rigoureus masterplan opgesteld. Delfzijl-Noord moest grotendeels gesloopt en van voren af aan opnieuw opgebouwd. De oude Sterrenbuurt met z�n �verkeerde� imago bestaat niet meer en is omgedoopt tot Kwelderland. Nog voor de bouwvak wordt begonnen met de aanleg van de nieuwe infrastructuur, een nieuwe riolering, nieuwe kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de grond. De gunning van het werk kan elk moment bekend worden.

Begin 2007 moeten er 750 nieuwe woningen zijn gebouwd, waarvan 450 sociale huurwoningen. De andere huizen komen voor 30 procent op vrije kavels van 400 tot 2500 vierkante meter die door de OMD tegen een vierkantemeterprijs van ongeveer 110 euro worden aangeboden. Brouwer is behoorlijk tevreden over de verkoop. “Ze staan niet in caravans voor de deur, maar het druppelt door. Ik moet elke week wel een akte tekenen. De locatie is aantrekkelijk genoeg zo dicht bij de kust en toch in de stad.”

De overige 70 procent van de koophuizen in Kwelderland wordt ontwikkeld door de combinatie ABG Delfzijl die bestaat uit Acantus Vastgoed, BAM Woningbouw en Geveke Bouw. ABG Delfzijl bouwt vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen, rijtjeshuizen en pal aan de dijk drie hoge woontorens.

De door de jaren heen ontstane leegstand in de stad, een van de redenen voor de grootschalige revitalisering, kwam bij het ongelooflijke slooptempo overigens goed van pas. “De aansluiting van de verhuizingen was de grootste logistieke opgave. Maar de flexibiliteit in de huurmarkt was dermate dat we nagenoeg alle verhuizingen konden opvangen. Nog niet één gedwongen verhuizing hebben we gehad en ruim 80 procent blijft gewoon in Delfzijl”, vertelt de OMD-directeur. “Alleen aan zorgplaatsen is een tekort, maar ook in dat segment wordt gebouwd.”

Het OMD beperkt zich niet tot de voormalige probleemwijk Sterrenbuurt. Inmiddels zijn ook in andere wijken woningen gesloopt en gedeeltelijk al vervangen door nieuwbouw. In het centrum worden vervallen straten herontwikkeld en lelijke pleinen heringericht.

En ook het havengebied zal nog dit decennium worden aangepakt. Verder moet het strand aantrekkelijker worden, komt er een scheepvaartmuseum, krijgt de stad meer en mooiere groene gebieden en is er een �leisurestrip� tussen het centrum en de haven voorzien.

Bovendien krijgt een groot deel van de infrastructuur een hoognodige opknapbeurt. “We hebben straks in één klap al het achterstallig onderhoud van de halve stad meegenomen”, schetst Brouwer.

�Nog niet één gedwongen verhuizing�

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels