nieuws

Deens model bewoning vakantiehuizen

bouwbreed

den haag – Minister Dekker (VROM) blijft een generaal pardon voor illegale vaste bewoners van recreatiewoningen afwijzen. Wel wil ze bekijken of het Deense model met aanpassingen soelaas biedt voor de Nederlandse situatie.

Ze schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Vanmiddag debatteert de Kamer verder over de kwestie. Een meerderheid in de Kamer heeft zich begin vorige maand al voorstander getoond van een generaal pardon voor de huidige bewoners.

In Denemarken hebben gepensioneerden recht om permanent in een recreatiewoning te wonen als ze 67 jaar of ouder zijn. Mensen met een vervroegd pensioen moeten minimaal 60 jaar zijn. Voor beide gevallen geldt wel als voorwaarde dat ze de woning ten minste al 8 jaar in bezit moeten hebben. Bij verhuizing vervalt het woonrecht en bij overlijden gaat het recht over naar de overblijvende echtgenoot of echtgenote, samenwonende partner of ander persoon met wie een duurzaam huishouden is gevoerd.

Dekker ziet wel mogelijkheden in een aanpassing van dit model. Eén op één kopiëren naar Nederland is echter niet aan de orde, zo meldt de minister, omdat het Deense beleid voor bewoning van recreatiewoningen vanuit de rijksoverheid wordt geregeld. Het is een zogeheten persoonsgebonden beschikking die de Deense regering dwingend aan gemeenten voorschrijft. In Nederland is dat beleid gedecentraliseerd naar de gemeenten, een beleid waaraan Dekker wil vasthouden.

Ze benadrukt overigens dat het Deense model geen vorm is van een generaal pardon, omdat ook nieuwe (vroeg-)gepensioneerden het recht hebben om permanent in hun recreatiewoning te gaan wonen.

Met provincies (IPO), gemeenten (VNG) en organisaties in de recreatie- en toeristenbranche (Recron en ANWB) wil Dekker nu nagaan of het Deense model met aanpassingen kan worden toegepast op de Nederlandse situatie. Daarbij moet ook duidelijkheid komen over eventuele effecten voor de reguliere woningmarkt en voor de markt voor recreatiewoningen.

Over de uitkomst van dit overleg wil Dekker de Kamer voor het zomerreces berichten.

Noord-Holland

Ondertussen heeft de provincie Noord-Holland als eerste provincie stelling genomen in de kwestie rond de permanente bewoning. Bepaald is dat gemeenten bewoning mogen toestaan, mits de woningen niet in kwetsbare gebieden staan. De Statencommissie Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting moet zich er nog wel over uitspreken. Noord-Holland telt ongeveer 15.000 recreatiewoningen, 10 procent van het landelijke totaal.

Reageer op dit artikel