nieuws

De Geus houdt vast aan rem op winter-ww

bouwbreed Premium

den haag – Minister De Geus (sociale zaken) vreest dat de SER-plannen rond de ww de deur weer openzetten voor seizoenwerkloosheid. Dit blijkt uit een brief van de bewindsman aan SER-voorzitter Wijffels.

De Geus zet grote vraagtekens bij het SER-voorstel om werklozen voor een ww-uitkering in aanmerking te laten komen als zij 27 weken in 39 weken gewerkt hebben. In zijn eigen plannen gaat hij uit van 39 weken in 52 weken, nu is het nog 26 weken in 39 weken. Door de wekeneis slechts met één week te verscherpen worden volgens de bewindsman seizoenswerkloosheid en andere vormen van herhalingswerkloosheid minder teruggedrongen dan in zijn eigen plannen die al door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd.

Voor de bouw en dan met name de gww-sector en de schildersbranche zouden de SER-plannen wat meer ruimte bieden om in de winterperiode als er weinig werk is, medewerkers de ww in te laten stromen.

Met de wekeneis van het kabinet wordt dat veel lastiger. Beide branches beijveren zich al jaren om meer werkspreiding gedurende het hele jaar te krijgen, maar zijn daarvoor in sterke mate afhankelijk van opdrachtgevers. Die moeten goed vinden dat er in de winter gewerkt wordt.

Het probleem van de binnenjaarlijkse discontinuïteit was en is al jarenlang een steeds terugkerend onderwerp van gesprek tussen brancheorganisaties en de overheid. Het langer toestaan van asfalteringswerken nog door oud-minister Jorritsma was al een klein stapje in de goede richting. Belangrijker is dat opdrachtgevers hun opdrachten of de uitvoering daarvan ook meer over het jaar spreiden.

In de branche zelf is het zogenoemde jaarmodel al ingevoerd. In tijden van overvloedig werk mogen werknemers dan overuren en reisuren sparen die in de winter kunnen worden gebruikt om ww te ontlopen.

Minister De Geus vreest nu dat de SER-plannen te weinig doen aan het verminderen van de winterwerkloosheid. Hij wil dan ook van de SER weten hoe die denkt te voorkomen dat ook bij een een gering recent arbeidsverleden bij herhaling recht op ww ontstaat.

Reageer op dit artikel