nieuws

CWI: Werkloosheid onder bouwvakkers blijft stabiel

bouwbreed Premium

amsterdam – Het aantal werkloze bouwvakkers is in februari een fractie afgenomen. De groep niet werkende werkzoekenden slonk met 0,1 procent tot 38.871. Dat blijkt uit de registratie van het Centrum voor Werk en Inkomen. (CWI)

In februari steeg over de gehele linie genomen het aantal bij het CWI genoteerde werkzoekenden met 4600 mensen (0,6 procent) tot 708.300. De stijging is minder groot dan in januari, toen 11.900 werklozen aan het bestand werden toegevoegd.

De werkloosheid nam boven proportie (1,5 procent) toe bij het ongeschoold montagepersoneel. Ook de schoonmakers en de werknemers in chemie en voedingsindustrie zitten in de hoek waar de klappen vallen. De groep geschoolde monteurs op zoek naar werk stabiliseerde zich op 31.430.

Tot de schaarse beroepen met een afnemende werkloosheid behoren de onderwijzers (0,2 procent) en het wetenschappelijk personeel (1,3 procent). Vergeleken met februari vorig jaar is de vraag naar arbeid aanzienlijk toegenomen. Het aantal werkloze bouwvakkers daalde in twaalf maanden met 8,1 procent. Van de monteurs met de armen over elkaar ging 10,8 procent weer aan de slag.

De groep waarbij de werkloosheid het sterkst werd teruggedrongen betreft het veiligheidspersoneel. Van de 6975 namen die in februari 2004 nog in de kaartenbak zaten, waren er twee maand geleden nog 4976 over.

Niet-westers

Van de 708.300 werkzoekenden in februari hebben 170.500 een niet-westerse etniciteit. Tot de groep behoren 36.200 Turken en 31.300 Marokkanen. Werkloze Surinamers en Antillianen telde Nederland respectievelijk 20.900 en 11.500 personen. Van de werkzoekenden in ons land hebben 117.700 personen slechts een basisopleiding. Het papiertje van het Voorbereidend Beroepsonderwijs dan wel de Mavo bezitten 223.500 werklozen. In de categorie mbo/havo/vwo zitten 248.100 mensen zonder werk. Ook hogere opleidingen zijn nog geen garantie voor een baan. Van de afgestudeerden aan een universiteit zoeken nog 36.600 personen naar een baan. De bak met beschikbare hbo�ers telt 78.600 namen.

Reageer op dit artikel