nieuws

Corporaties willen meer nieuwbouw

bouwbreed

den haag – Woningcorporaties in Noord-Nederland willen de komende tien jaar ruim 12 miljard euro investeren in nieuwbouw van huur- en koopwoningen. Er komen in totaal 54.800 nieuwe woningen bij, terwijl er ook 23.500 worden gesloopt.

Ze hebben daartoe vrijdag in Assen het �Convenant voor het Noorden� getekend. In totaal hebben 49 corporaties hun handtekeningen gezet. Zij bezitten ruim 230.000 huurwoningen in Friesland, Groningen, Drenthe en de Kop van Overijssel. Dit is ongeveer 86 procent van het totale aantal corporatiewoningen in deze regio en bijna 10 procent van de Nederlandse voorraad.

Van de meer dan 12 miljard euro, steken de corporaties 8,3 miljard euro in nieuwbouw en verbetering van huurwoningen. Hiervan gaat minimaal een half miljard naar zorg en de leefbaarheid van woonwijken. De overige 4 miljard euro investeren ze in nieuwbouw van goedkope koopwoningen. De plannen betekenen een forse verhoging van de productie. Bouwden de deelnemende corporaties in 2003 900 huurwoningen en in 2004 bijna 2000, vanaf 2006 moet dit aantal naar 3500 tot 4000 huurwoningen per jaar.

De corporaties stellen in een manifest hun verantwoordelijkheid te nemen. “Daarom laten we zien hoeveel we de komende 10 jaar willen en kunnen investeren in kwaliteitsverbetering, nieuwbouwproductie en wijkvernieuwing. Dat wordt van ons verwacht en dat zijn we aan onze stand verplicht”, aldus de corporaties in het manifest. Met lokale en provinciale overheden willen de sociale huisvesters nu afspraken maken over deze woningbouwproductie.

Het convenant komt twee dagen nadat de Kamer op basis van een onderzoeksrapport van adviesbureau Rigo stelde dat corporaties te veel op hun vermogen zitten en nauwelijks investeren. De Kamer gaf opdracht tot het rapport in aanloop naar het debat met minister Dekker over een nieuw Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). In de nieuwe BBSH wil de minister corporaties meer ruimte geven voor commerciële activiteiten.

Programma tot 2014

Bouw huurwoningen34.800

Bouw koopwoningen20.000

Sloop23.500

Verkoop huurwoningen20.000

Woningverbetering67.000

Reageer op dit artikel