nieuws

Bruil schrapt zeventig arbeidsplaatsen

bouwbreed

ede – Bij wegenbouwer Bruil uit Ede verdwijnen 70 van de 250 banen. Door af te slanken en zich meer te richten op haar kernactiviteiten, hoopt de Veluwse infra-ontwikkelaar binnen anderhalf jaar weer op sterkte te zijn. Dit zegt adjunct-directeur R. Kok van Bruil Ede.

Volgens Kok zijn de reorganisatieplannen positief ontvangen door de ondernemingsraad. Met de vakbonden is een sociaal plan overeengekomen.

“Bruil maakt zich op om zich aan te passen aan de sterk veranderde marktomstandigheden”, stelt K. Kuluturk van FNV Bouw Oost. “Het bedrijf wil mee kunnen blijven doen. Vroeger werd meer samengewerkt met de grote bedrijven. Dat blijkt steeds moeilijker.”

Van de hernieuwde concentratie op de kernactiviteiten worden vooral de chauffeurs de dupe. De transportafdeling verdwijnt. Kok: “De moordende concurrentie en de economische noodzaak om flexibel in te spelen op marktontwikkelingen, maken het noodzakelijk de bedrijfsvoering aan te passen.”

Van een aantal bedrijfsonderdelen zal afscheid worden genomen. Andere worden drastisch ingekrompen, zoals transport, technische en ondersteunende diensten.

Het bedrijf zal zich meer richten op de kernactiviteiten: het realiseren van middelgrote infrastructuurprojecten, het leveren en aanbrengen van asfalt en het produceren en het verwerken van beton in de wegenbouw. Verwacht wordt dat de interne reorganisatie binnen drie maanden is afgerond.

FNV Bouw is tevreden over de inhoud van het sociaal plan. Afspraken zijn gemaakt over zowel een intern als extern mobiliteitscentrum om de overtollige werknemers zo goed mogelijk onder dak te kunnen brengen. Bureau Sprong zorgt tot 1 november voor extra begeleiding. Gelijktijdig wordt de vinger aan de pols gehouden om de mogelijkheden de getroffenen intern op te vangen zo optimaal mogelijk te benutten.

Kuluturk: “Evaluaties zijn ingebouwd op 1 juni, 1 september en 1 november. Wie definitief niet kan worden geplaatst, krijgt een beëindigingsvergoeding. Of Bruil beter eerder had moeten ingrijpen? Daaraan zitten twee kanten. Je was dan ook eerder geconfronteerd met ontslagen.”

Reageer op dit artikel