nieuws

Brinkhorst wil verdubbeling energiebesparing

bouwbreed Premium

nieuwegein – Minister Brinkhorst (economische zaken) verdubbelt de doelstelling voor energiebesparing van 0,7 naar 1,3 procent. Brinkhorst noemde in het bijzonder de sectoren industrie, transport en de gebouwde omgeving. Het doel is de bevordering van een duurzame economische groei, te bereiken door het stimuleren van de innovatie.

“Een verdubbeling is echt heel veel”, aldus Brinkhorst. Het verlagen van de energieprestatiecoëfficiënt (epc) alleen is niet voldoende. Brinkhorst maakte zijn voornemen bekend op KansRijk, het evenement voor duurzaamheid en innovatie van SenterNovem in Nieuwegein. W. Berns van SenterNovem: “Duurzaamheid in de bouw is weer een thema, nu Brinkhorst het expliciet heeft benoemd. Ik verwacht dat ze daar ook middelen voor zullen vrijmaken op de begroting van volgend jaar.” SenterNovem is al in gesprek met EZ over de invulling van het thema.

“Het innovatievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven blijft achter”, zei Brinkhorst. Hij kondigde aan dat de subsidie niet meer als een regen zal worden verdeeld (allemaal een beetje), maar alleen aan grotere projecten op kansrijke sleutelgebieden. “Duurzaamheid wordt een criterium voor alle subsidies voor innovatieprojecten.”

Volgens de minister is een omslag nodig naar een andere samenleving. “Voor wat betreft schone energie hebben we ingezet op te weinig technische opties, zoals wind en zon. We moeten nieuwe vormen van gas of waterstof en groene grondstoffen ontwikkelen.” Hij sprak van een energietransitie, een grootscheepse overstap op andere energie dan gas en olie.

Eind mei krijgt de Tweede Kamer een brief over de herijking, de samenhang en vermindering van de regelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. In juni komt Brinkhorst met een energierapport. Behalve het verdubbelen van het niveau van energiebesparing zullen normen worden gesteld voor bepaalde sectoren, onder andere de elektronica. Ook uit Brussel komen maatregelen op het gebied van energie en de gebouwde omgeving. In de toekomst moeten gebouwen bij de overdracht aan een nieuwe eigenaar zijn voorzien van een energiecertificaat, dat het niveau van energiebesparing aangeeft.

“We zijn al te laat”, merkte L. Hiddes van Panagro Vastgoedontwikkeling uit Leidschendam op tijdens de workshop over duurzame woningbouw. “Vanaf 2010 zullen de olielanden een geopolitiek volgen. De behoefte aan olie in landen als India en Pakistan is enorm. Er komt voor ons een einde aan olie als energiebron.” De noodzaak om duurzaam te bouwen is daarom groot.

Ing. P. Hameetman van BAM Vastgoed introduceerde de toolkit duurzame woningbouw voor ontwikkelaars, gemeenten en architecten. Hij is beschikbaar via www.senternovem.nl/duurzameenergie. De toolkit is een handleiding voor het realiseren van comfortabele, gezonde en duurzame woningen. “De ordening van woningen vindt plaats naar CO2-reductie. Dat is zuiverder dan op basis van de epc. Volgens ons is vermindering van de emissie van CO2 het thema waar het over moet gaan”, aldus Hameetman.

Reageer op dit artikel