nieuws

Bouwend Nederland kritiseert plannen voor beroepsonderwijs

bouwbreed Premium

den haag – Om het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) uit het slop te halen, is meer nodig dan 100 miljoen euro. Dat stelt Bouwend Nederland in een reactie op de plannen van onderwijsminister Van der Hoeven.

De werkgeversorganisatie vindt dat het vmbo meer beroepsgerichte opleidingen moet gaan verzorgen. Het techniekbreed scholen van leerlingen mag plaatsmaken voor opleidingen die meer specifiek gericht zijn op bepaalde vakgebieden. “Het leren voor een beroep, bijvoorbeeld in afdelingen bouw, motiveert de leerling en zorgt daardoor voor minder uitval”, aldus een toelichting van Bouwend Nederland. Het vmbo, de belangrijkste opleiding voor bouwvakkers, is voortdurend aan heftige kritiek onderhevig. Zo zou het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs een afvalputje zijn. Leerlingen die niet mee kunnen komen of om andere redenen buiten de boot vallen, zouden doelbewust worden doorgesluisd naar deze vorm van onderwijs. Met als resultaat grote aantallen leerlingen die voortijdig hun opleiding stoppen.

Om het vmbo weer op de rails te krijgen presenteerde minister Van der Hoeven maandag een pakket maatregelen. Daarin staat onder meer dat ze 100 miljoen euro wil uittrekken voor het opknappen van lokalen en schoolgebouwen. Verder kondigde zij aan dat het onderwijs minder theoretisch wordt. Daarom gaat ze meer leerwerktrajecten in het leven roepen. Vmbo-ers leren dan in de praktijk in plaats van in de schoolbanken. Op dat laatste voornemen reageert de werkgeversorganisatie terughoudend. “Bouwend Nederland is beducht voor de invoering van meer leerwerktrajecten omdat bouwplaatsen vaak niet voldoen aan de voorwaarden van een veilige en geschikte leeromgeving voor jongeren.”

De organisatie is wel te spreken over het plan van de minister om leerlingen met gedrags- en leerproblemen apart van de andere kinderen te scholen. Verder wil Bouwend Nederland betrokken worden bij de ontwikkeling van de plannen voor het vmbo.

Reageer op dit artikel