nieuws

Bonden zetten extra druk op schilders-cao

bouwbreed

woerden – Onder de titel Dat kunnen ze niet menen gaan de bouwbonden bijeenkomsten houden over de schilders-cao. Net als bij de bouw-cao zien zij slechts verslechteringen van de cao in de werkgeversvoorstellen.

Een opmaat naar acties en daardoor druk op de onderhandelingen, zo kunnen de bijeenkomsten gekarakteriseerd worden. Daar gaan FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV leden en niet leden vertellen welke �nachtmerrie� de werkgevers in het schildersbedrijf in petto hebben. Ook worden er duizenden pamfletten in de sector verspreid.

Volgens de bonden willen de werkgevers onder het mom van modernisering alleen maar verworvenheden afschaffen. Daarbij gaat het om verlaging van het loon bij ziekte, afschaffen van de Vakantiebon, ook in de bouw een heikel punt, verlaging van de jeugdlonen, afschaffen van de aanvullingen op ww en wao en van bovenwettelijke verlofregelingen. Verder willen ze volgens de bonden ingrijpen in de bestaande werktijden. En dat dan op een manier die ook het experiment beëindigt om schilders in de winter aan het werk te houden.

“Zo willen we geen cao afsluiten”, laten de onderhandelaars Charles Verhoef en Lex Raadgever weten. Tijdens de bijeenkomsten gaan ze dan naast het informeren van de schilders, ook hun leden vragen hoe die denken over de voorstellen.

In het pamflet roepen de bonden nog eens in herinnering hoe er alles bij elkaar vijf keer is onderhandeld, waarbij openingen leken te ontstaan. De bonden vinden zelf dat zij constructief hebben meegedacht met de werkgevers om problemen op te lossen. Daar waar bijvoorbeeld werkgevers af willen van collectieve regelingen, zoeken de bonden mogelijkheden om die om te zetten in individuele werknemersrechten. Dat scheelt in de administratieve lasten.

Loonstructuur

De bouwbonden gaan ook nog eens hun eigen ideeën verduidelijken. Zo willen zij een redelijke loonsverhoging en uitbetaling van de prijscompensatie. Verder bepleiten zij een loonstructuur die recht doet aan ervaring en opleiding. Ook moet het mogelijk blijven om met 61 jaar te stoppen met werken met een pensioenregeling met eigen keuzes voor de werknemer. De voordelen van vakantiebon, reisuren en reiskosten moeten onaangetast blijven. De eerste bijeenkomst wordt op 20 april gehouden in Leiderdorp.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels