nieuws

Bolkestein-richtlijn ingrijpend wijzigen

bouwbreed

straatsburg – Het Europees Parlement wil de ontwerp-dienstenrichtlijn, de zwaar omstreden Bolkestein-richtlijn, grondig wijzigen. Dit blijkt uit het ontwerpverslag van de rapporteur van de parlementscommissie voor de interne markt, de Duitse sociaal-democraat Evelyne Gebhardt.

Ook de rapporteur van de parlementscommissie voor werkgelegenheid in Straatsburg, de Belgische Anne van Lancker, eveneens van de socialistische fractie, komt binnenkort met een alternatief voor �Bolkestein� op alle omstreden punten, zegt een parlementswoordvoerder.

Gebhardt stelt in haar ontwerpverslag een drastische inperking van het toepassingsgebied van de Bolkestein-richtlijn voor. Zo worden alle diensten van algemeen belang ervan uitgesloten, óók als ze op commerciële basis worden geleverd. De meest ingrijpende verandering die Gebhardt voorstelt is dat het principe van het land van oorsprong – de dienstverlener in een EU-land mag diensten aanbieden in de andere lidstaten tegen de wettelijke voorwaarden van zijn eigen land – wordt vervangen door het principe van �wederzijdse erkenning�. Met dien verstande dat alle overeenkomsten of conventies, arbeidsregels, milieunormen, gezondheids- en veiligheidsregels, beloning en arbeidsvoorwaarden van het land waarin de dienst wordt geleverd, onder alle omstandigheden van kracht zijn.

Daarmee wordt dan weer het principe van de wederzijdse erkenning ontkracht, omdat de naleving van de sociale wetgeving in het land waar de dienst wordt aangeboden, hoe dan ook moet worden gerespecteerd.

Gebhardt stelt bovendien voor de controle op de naleving van de nieuwe richtlijn niet toe te vertrouwen aan het land van oorsprong maar aan het land waar de dienst wordt geleverd. Op deze manier wordt een dubbele sociale bescherming ingebouwd in de nieuwe dienstenrichtlijn. “In feite heeft Gebhardt �Bolkestein� totaal herschreven naar de wens van de critici”, zegt een parlementswoordvoerder.

De grondige aanpak van de parlementsrapporteur, die zeer waarschijnlijk later grotendeels wordt overgenomen door de plenaire vergadering in Straatsburg, is er gekomen onder hevige politieke en vakbondsdruk. Ook de Europese regeringsleiders en staatshoofden eisten tijdens hun topoverleg in Brussel afgelopen maart dat commissievoorzitter Barroso het voorstel Bolkestein grondig zou laten aanpassen of zelfs intrekken.

Barroso weigerde deze laatste eis, vooral van de Franse president Chirac, in te willigen. In Frankrijk dreigt bij het referendum over de Europese grondwet van eind mei een massaal �nee�, omdat veel kiezers de nieuwe grondwet vereenzelvigen met de te liberale Bolkestein-richtlijn. Ook in Duitsland en andere EU-lidstaten is het verzet groot.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels