nieuws

Behoud laag btw-tarief

bouwbreed

Politiek Den Haag moet zich inspannen om in Brussel het lage btw-tarief voor renovatie en onderhoud stevig te verankeren. Als onverhoopt de tijdelijke regeling eind dit jaar vervalt, staan volgens Europese bouwkoepel FIEC een kwart miljoen banen op de tocht. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid becijfert bovendien dat bij het schrappen van het steuntje […]

Politiek Den Haag moet zich inspannen om in Brussel het lage btw-tarief voor renovatie en onderhoud stevig te verankeren. Als onverhoopt de tijdelijke regeling eind dit jaar vervalt, staan volgens Europese bouwkoepel FIEC een kwart miljoen banen op de tocht. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid becijfert bovendien dat bij het schrappen van het steuntje in de rug, de overheid een dief van de eigen portemonnee is.

De nationale overheden in Europa kennen maar al te goed het welbegrepen eigenbelang bij het toewijzen van het hoge dan wel het lage btw-tarief. De wijnproducerende landen ondersteunen – onder het mom van steun aan een eerste levensbehoefte – maar wat graag hun boeren met het lage tarief. Het geld dat via de voordeur wegvloeit, komt immers door de achterdeur dubbel en dwars terug. Nederland past als enige land in Europa met succes dezelfde methodiek ruimhartig toe bij zijn tuinders.

De smeekbede van schilders en afbouwers om het lage btw-tarief te mogen behouden, verdient brede ondersteuning. Volgens het EIB valt bij het torpederen van de regeling aan het eind van dit jaar een omzet van 160 miljoen euro weg. Van dat geld kunnen 2500 werknemers een jaar aan de slag. Voor de overheid kan het verlies aan btw-inkomsten worden weggestreept tegen de extra inkomsten uit vennootschaps- en vooral loonbelasting.

De economen van het EIB geven aan dat hun raming waarschijnlijk nog aan de pessimistische kant is. De indruk bestaat dat nog flink wat ruimte bestaat om de populariteit van het relatief goedkoop laten schilderen en afbouwen verder op te krikken. Bij de groep huiseigenaren die het lage btw-tarief kent, is de bereidheid tot investeren in elk geval aanzienlijk hoger.

Geen verrassing mag het zijn dat bij het vorderen van de leeftijd de neiging toeneemt om werk uit te besteden aan vakmensen. Met het vooruitzicht van de vergrijzende samenleving nemen dan ook de argumenten om het lage btw-tarief te behouden, alleen maar toe.

Reageer op dit artikel