nieuws

Amsterdam moet zich richten op verscheidenheid

bouwbreed

amsterdam – Acht jaar lang was M. de Hoog hoofd van het Amsterdamse Ontwerpteam Stad. In die functie stond hij aan de wieg van veel van de bouwputten die de stad op dit moment kent. De stedenbouwkundige schreef onlangs een boek waarin hij probeert al die projecten vanuit vogelperspectief te bezien. Als reflectie op hoe Amsterdam de afgelopen jaren is volgebouwd en nog steeds wordt. En misschien levert zijn boek een bijdrage aan het politieke debat.

De stedenbouwkundige houdt kantoor op een plaats vanwaar hij de laatste Amsterdamse vernieuwingsoperatie kan bewonderen. Daar heeft hij een magnifiek uitzicht op de bouwputten waarvoor hij bij de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) ideeën aanleverde. In het westen het stationseiland en richting het oosten de zuidelijke IJ-oevers. De werkzaamheden vormen de perfecte achtergrond voor het verhaal dat De Hoog te vertellen heeft.

In zijn boek �4 x Amsterdam� heeft De Hoog de hoofdstad opgedeeld in vier stedelijke milieus: de oude gridstad op het veen met de binnenstad en de negentiende eeuwse wijken, de waterstad op de aanplempingen in en rond het IJ, de verstedelijkte gebieden in de polders als de Bijlmermeer en de Buikslotermeer in Noord en tot slot de oude lintdorpen in de periferie van de stad. Niet één andere stad in Nederland kent die verscheidenheid. “Die vier steden binnen de stad kennen zeer uiteenlopende opgaven,” zegt De Hoog.

“Nu wordt in de bijna driehonderd verschillende bouwprojecten in de stad steeds opnieuw het wiel uitgevonden. Opmerkelijk is dat daarbij de oude gridstad zo�n beetje de norm voor de rest van Amsterdam is geworden., terwijl juist de combinatie van de vier milieus Amsterdam maakt. We moeten ervoor waken dat niet alles op elkaar gaat lijken. Meer variatie in bouwstijlen dus ook.”

De Hoog betoogt dat de stad nog aantrekkelijker wordt wanneer plannenmakers benadrukken dat er verschillen zijn binnen de grenzen van de stad.

“Het idee van een waterstad is inmiddels �geland�. Langs het IJ realiseren we de komende jaren meer dan 50.000 woningen. Dat is een compleet nieuwe stad! Met eilanden en gebouwen die her en der volstrekt willekeurig neergezet zijn wijkt de waterstad enorm af van de gridstad met compacte bouwblokken en stadstraten waar alles strak in het gelid staat.”

Ook de wijken in de droogmakerijen zouden hun eigen identiteit meer kunnen benadrukken, denkt De Hoog. “De Watergraafsmeer is een prachtig voorbeeld, met mooie lanen. Heel anders dan een Bijlmermeer met zijn verhoogde dreven. Daarmee wilden ze ooit de stadstraten uit de gridstad kopiëren maar dat moet men maar snel terugdraaien.”

En dan de linten. De Hoog kan erg enthousiast worden van geslaagde buurten in Amstelveen en Amsterdam Noord waar laagbouw en groen de boventoon voeren. “Vaak moet je de weg weten, maar dan loop je wel kans verborgen werelden achter de linten te ontdekken.” Hij illustreert het met een foto in zijn boek die eerder ergens in Drenthe genomen lijkt dan aan de Sloterweg. “Moet je zien! Midden in de stad! Dat is toch geweldig?”

Door de tochten die De Hoog in de laatste jaren door de stad heeft gemaakt ziet hij de uitdagingen en valkuilen van de toekomst. “Ik ben heel benieuwd hoe de Beethovenstraat zich gaat ontwikkelen als de Zuidas straks klaar is. Die straat kan het Rokin van Zuid worden als men het goed doet. En dan kan meteen de Strawinskilaan worden verlaagd tot maaiveld, zoals Berlage dat ooit ook bedoeld had.”

De Hoog hoopt dat de plannenmakers oog krijgen voor juist die kleinere ingrepen. “Daarmee klik je de verschillende projecten in de stad aan elkaar. Dan wordt het een logisch geheel. En dat is net zo belangrijk als de ondertunneling van de A10.

Maurits de Hoog: �4 x Amsterdam; Ontwerpen aan de stad�. ISBN 9068683888; Prijs: 29,90 euro, uitgeverij Thoth.

�Combinatie van de vier milieus maken Amsterdam tot wat zij is�

Reageer op dit artikel