nieuws

Aannemers goochelden met kostenposten

bouwbreed

rotterdam – Aannemers Koop Tjuchem, Heijmans en Vermeer verhoogden in 1995 de prijs voor het project omlegging A4 door niet-bestaande kosten in rekening te brengen.

Dat is de overtuiging van het Openbaar Ministerie (OM), zo bleek gisteren voor de Rotterdamse rechtbank. De combinatie van de drie bouwbedrijven kreeg het werk destijds voor 9,4 miljoen gulden gegund door Rijkswaterstaat. Volgens justitie is uit onderzoek gebleken dat het project echter voor ruim 1 miljoen gulden minder had kunnen worden uitgevoerd.

De prijs werd kunstmatig verhoogd door kosten op te voeren die nooit zouden worden gemaakt. Daarbij ging het volgens het OM onder meer om saneringskosten, risico zandopzet en kosten voor kwaliteitsopleiding. Ook zouden te hoge eenheidsprijzen zijn doorberekend.

De frauduleuze praktijken blijken uit verslagen van vergaderingen van Heijmans, Koop en Vermeer en calculaties en begrotingen van de drie aannemers, aldus justitie.

De inschrijfprijs zou ook zijn opgeschroefd, omdat een aantal kleine bouwbedrijven had ingeschreven op het project. Die moesten tot vele duizenden guldens worden betaald om af te zien een offerte in te dienen. Betrokken onderaannemers verklaarden dat, maar wel met tegenzin.

“Als ik zou bekennen vooroverleg te hebben gevoerd, verhuur ik mijn machines nooit meer en ben ik kapot. De grote jongens maken de dienst uit”, liet een van hen weten.

Rijkswaterstaat verklaarde eerder destijds niet de indruk te hebben gehad te zijn opgelicht. De inschrijving lag slechts 2,7 procent boven de eigen raming. Geconfronteerd met de bevindingen van justitie, liet de opdrachtgever echter weten zich wel degelijk getild te voelen. “Als we dit hadden geweten, hadden we niet gegund.”

Reageer op dit artikel