nieuws

Aannemers begeven zich op reïntegratiemarkt

bouwbreed

emmen – Reïntegratie van langdurig werklozen met een achtergrond in de bouw, levert betere resultaten op als de bedrijfstak er zelf mee aan de slag gaat dan met de hulp van een reïntegratiebedrijf. Dat stellen J. de Boer en R. Durenkamp, respectievelijk bestuurslid en coördinator van de vereniging Samenwerking Herintreding Bouwvakkers (SHB).

De vereniging is inmiddels begonnen met het begeleiden van tientallen werklozen naar een baan in de bouw. Daarover heeft de aannemers-organisatie een contract afgesloten met de gemeenten Groningen, Assen en Hoogezand-Sappemeer. Het project wordt betaald uit geld van het Europees Sociaal Fonds, het bedrijfsleven en de betrokken gemeenten.

“De gunning is opmerkelijk en mag als een doorbraak worden beschouwd. Niet eerder hebben werkgevers in deze sector zich begeven op de reïntegratiemarkt”, stelt SHB. “Reïntegratiebedrijven beheersen de markt. Er is echter steeds meer kritiek op de behaalde resultaten van deze organisaties. Met name het genereren van arbeidsplaatsen blijft in veel gevallen uit.”

SHB werd aan het einde van de jaren tachtig opgericht. Sindsdien zorgt de organisatie er voor dat werklozen worden getraind en gecoacht tot volwaardige bouwvakkers. Bij de vereniging zijn verschillende bouwbedrijven aangesloten zoals Ballast Nedam, Jorritsma Bouw en Strukton. “Aan de hoofdaannemers binnen onze vereniging is een groot aantal onderaannemers gekoppeld”, vertelt Durenkamp. “Gezamenlijk zijn we van mening dat er meer aandacht moet komen voor nieuwe en duurzame instroom van vakmensen in verschillende beroepsgroepen in de sector. En daar zetten we ons voor in.” De organisatie werkt nauw samen met onder meer Bouwradius, Regionale Opleidingscentra en met samenwerkingsverbanden (leerbedrijven).

De meeste werklozen die SHB aantrekt, hebben al eerder in de bouw gewerkt. Gemiddeld zijn ze tussen de 25 en 30 jaar oud. “Het liefst hebben we jochies van 22-23 jaar”, legt Durenkamp uit. “Daarmee kunnen we nog een heel traject doorlopen. Maar een voorwaarde is dat niet. We weten natuurlijk dat er ook veel vakmensen boven 35 jaar rondlopen die bij eerdere reorganisaties aan de kant zijn komen te staan en die pakken we natuurlijk ook graag op.”

Voorwaarde om tot een SHB-traject te worden toegelaten is dat de deelnemers concrete mogelijkheden hebben om weer tot de arbeidsmarkt toe te treden. Wie bijvoorbeeld worstelt met een drankprobleem of nog een straf moet uitzitten, valt vooralsnog af. Wie zulke sores achter zich heeft gelaten, krijgt een intake-gesprek waarbij onder meer wordt gekeken naar zijn motivatie. “Als blijkt dat iemand niet geschikt is voor de bouw, maar wel voor bijvoorbeeld de grond-, water- en wegenbouw of eventueel een heel andere sector, dan proberen we hem door te sluizen”, zegt J. de Boer.

De deelnemers krijgen een baangarantie. “Dat is een belangrijk verschil tussen onze aanpak en die van integratiebedrijven en uitzendbureaus. Daarnaast geven we mensen die langere tijd geen werk hebben gehad, de gelegenheid om weer in het arbeidsritme te komen. We sturen ze niet gelijk naar een werkgever, maar laten ze eerst een tijdje oefenen bij een simulatiebedrijf. Daar leren ze dan bijvoorbeeld op tijd op het werk te komen. Mensen die langere tijd niet hebben gewerkt, zijn er vaak niet meer aan gewend om vroeg op te staan. En te laat komen wordt door een gewone werkgever natuurlijk geaccepteerd. Hebben ze zulke problemen overwonnen, dan kunnen ze doorstromen naar een van de deelnemende bedrijven. Ze krijgen daar dan alle steun die ze nodig hebben”, vertelt de Boer.

Durenkamp: “We verwachten deze aanpak ook landelijk goede resultaten oplevert. Zeker omdat de resultaten van de reïntegratiebedrijven landelijk slecht zijn, kan onze aanpak een goed alternatief zijn.”

�We verwachten dat deze aanpak ook landelijk goede resultaten oplevert�

Reageer op dit artikel